Notícies

Informe TSM del Mediterrani
Tardor 2023

  • February 6, 2024
  • Meteorologia i Climatologia

La zona del Mediterrani ha sigut definida com un punt calent del canvi climàtic. Des del punt de vista climàtic, la Mar Mediterrània i les seues interaccions amb l’atmosfera juguen un paper fonamental en les seues condicions ambientals. Per tant, és crucial estudiar el comportament de la Mar Mediterrània en el passat i monitorar la seua situació actual per a entendre els possibles escenaris futurs a la regió.

Aquest butlletí és una iniciativa de l’àrea de Meteorologia i Climatologia del Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM) per a revisar i actualitzar periòdicament la climatologia i la tendència de la temperatura superficial de la mar (TSM) en la conca mediterrània com a indicador del canvi climàtic. Aquest butlletí s’emetrà de manera estacional i està destinat a difondre l’estat de l’art sobre la TSM en el Mediterrani però també pretén servir com a punt d’informació per a mitjans de comunicació i grups interessats en el canvi climàtic al Mediterrani.

Informació actualitzada diàriament sobre la temperatura de la mar al Mediterrani es pot trobar en el nostre portal web en https://www.ceam.es/SST.

Descargar PDF

Notícies relacionades

Tornar a notícies