Presentació

L’àrea d’Investigació Forestal se centra a desenvolupar les bases científiques per millorar la gestió forestal en condicions mediterrànies. Especialment, intenta indagar sobre la capacitat de resposta dels ecosistemes davant nous i més intensos processos derivats del canvi climàtic, i canvi global en general, com són els mega-incendis, l’augment del dèficit hídric per sequeres extremes, l’increment de la freqüència i intensitat de les onades de calor, processos de desertificació i decaïment dels boscos. Tots aquests fenòmens requereixen una aproximació integrada i multidisciplinària, a través de la comprensió de les singularitats de la vegetació, del cicle hídric, la història d’usos del sòl, així com les seues possibles múltiples interaccions. En aquesta línia, les investigacions s’articulen en dues grans àrees de treball, amb contínues interaccions entre si:

  1. Impactes d’esdeveniments climàtics extrems i pertorbacions derivades en ecosistemes mediterranis (i.e., sequeres, incendis, sequeres-incendis-sequeres, decaïment forestal, plagues). Determinació de factors de vulnerabilitat ecològica, capacitat de resiliència i llindars crítics de degradació.
  2. Gestió i restauració ecològica d’ecosistemes en resposta al Canvi Global i per millorar la funcionalitat i els serveis ecosistèmics. Investigació per a la restauració de zones cremades, incloent-hi gestió del combustible i integrant la gestió pre- i post-incendi, restauració d’ambients degradats en àrees semiàrides i espais explotats per mineria.

Les nostres investigacions es desenvolupen en un marc integrador, amb experiments manipulatius i observacionals, englobant diverses escales. A escala espacial es fan experiments que abasten des del nivell d’individu fins a l’escala de paisatge, mentre que a escala temporal es disposa de múltiples dissenys experimentals permanents on es fa un seguiment des de fa més de 30 anys.

Els resultats obtinguts de les investigacions esmentades estan orientats a la transferència de coneixement en diferents àmbits de la societat: l’acadèmic, les administracions i, en última instància, la ciutadania. Per això, es pretén 1) promoure una investigació aplicada, especialment a l’àmbit forestal, que contribuisca a la gestió i conservació dels recursos i dels ecosistemes; 2) desenvolupar eines metodològiques per facilitar la presa de decisions i millorar la gestió; 3) difondre aquests coneixements científics i tecnològics mitjançant activitats d’assessorament, particularment a l’administració forestal de la Generalitat Valenciana, i la divulgació.