Presentació

Investigació fonamental sobre meteorologia i clima del Mediterrani amb l’objectiu d’obtindre una millor comprensió i modelització del cicle hidrològic, amb especial èmfasi en l’anàlisi dels fenòmens meteorològics extrems i els seus impactes en el context del canvi global. Per a això, s’aplica una investigació integradora i multidisciplinària que combina observacions d’última generació i modelització d’alta resolució considerant els diferents components del sistema climàtic, sòl-vegetació-atmosfera-oceà, així com les seues interaccions.

Activitats

  • Millora de la nostra comprensió actual dels processos físics que condueixen a l’ocurrència de fenòmens meteorològics i climàtics extrems.
  • Instrumentació meteorològica aplicada a processos físics en la capa límit en el marc del canvi climàtic i la seua relació amb la hidrologia i establiment de xarxes d’observació per a l’anàlisi i monitoratge del cicle hidrològic i els impactes del canvi climàtic al Mediterrani.
  • Modelatge numèric d’alta resolució de l’atmosfera en escales temporals d’hores a dècades.
  • Meteorologia urbana en l’àmbit d’illa de calor i la seua interrelació amb els fenòmens d’onada de calor.
  • Desenvolupament de línies d’investigació transdisciplinars i integradores per a unir el coneixement dels impactes del clima i el canvi climàtic d’alt impacte a la regió del Mediterrani, brindant suport a les parts interessades, inclosa la governança i la societat civil.