Convenis de Cooperació en Curs

Coneix el CEAM

Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani

Convenis de Cooperació en Curs

 • Conveni entre l'Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques, M.P. (CSIC), a través de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA-CSIC), el Barcelona Supercomputing Center (BSC-Centre Nacional de Supercomputació, BSC-CNS), la Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d'Estudis de la Mediterrània ( CEAM), la Universitat Jaume I (UJI, a través de l'Institut de Tecnologia Ceràmica, ITC-UJI) i la Universitat de País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), per a la realització conjunta del projecte de R+D+i Pla Nacional d'Ozó Troposfèric

  • Data de signatura: 20/11/2023
  • Data de finalització: 19/11/2027
  Descarregar PDF
 • RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES, PER LA QUAL ES RENOVA LA CONDICIÓ D'UNITAT ASSOCIADA D'I+D+I A LA "UNITAT DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 2" DE LA FUNDACIÓ CENTRE D'ESTUDISAMBI .

  • Data de signatura: 16/01/2023
  • Data de finalització: 15/01/2026
  Descarregar PDF
 • CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI I LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER REGULAR LES ACTUACIONS DE LA UNITAT MIXTA D'INVESTIGACIÓ.

  • Data de signatura: 08/09/2022
  • Data de finalització: 07/09/2026
  Descarregar PDF
 • CONVENI MARC ENTRE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI I EL CONSORCI DEL CONSELL DE L´HORTA DE VALÈNCIA PER ESTABLIR EL MARC DE COL·LABORACIÓ CIENTÍFIC-TECNOLÒGICA ENTRE AMBES

  • Data de signatura: 06/06/2022
  • Data de finalització: 01/06/2026
  Descarregar PDF
 • CONVENI MARC ENTRE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI I EL *CONSORCI DEL CONSELL DE L´*HORTA DE VALÈNCIA PER A ESTABLIR EL MARC DE COL·LABORACIÓ CIENTÍFIC-TECNOLÒGICA ENTRE TOTES DUES INSTITUCIONS.

  • Data de signatura: 07/02/2022
  • Data de finalització: 06/02/2026
  Descarregar PDF
 • Conveni de col.laboració entre l’Institut Cartogràfic Valencià i la Fundació Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani per a la continuïtat en l’explotació de l’estació GNSS denominada Aras de los Olmos (ARAS).

  • Data de signatura: 27/01/2022
  • Data de finalització: 26/01/2026
  Descarregar PDF
 • Convenio entre CSIC, AEMET, UGR, CIEMAT, BSC-CNS, CEAM, INTA, UVA, UMH, UV, UPC para la formalización de la Unidad Mixta de Investigación o Joint Research Unit ACTRIS-Spain (JRU ACTRIS-Spain).

  • Data de signatura: 20/04/2021
  • Data de finalització: 19/04/2025
  Descarregar PDF
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS Y LA FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO RELATIVO A LA OPERACIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE MEDIDA DE FLUJOS DE CARBONO Y DE AGUA.

  • Data de signatura: 24/03/2021
  • Data de finalització: 23/03/2025
  Descarregar PDF
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE Y FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO, PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS.

  • Data de signatura: 30/11/2020
  • Data de finalització: 29/11/2024
  Descarregar PDF
 • CONVENI D'ASsISTÈNCIA JURÍDICA ENTRE LÀDMINISTRACIÓ DEL CONSELL, A TRAVÉS DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT, I LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO.

  • Data de signatura: 01/10/2020
  • Data de finalització:
  Descarregar PDF
 • UTE ECOSISTEMAS RED NIVEL II

  • Data de signatura: 06/03/2020
  • Data de finalització:
  Descarregar PDF
 • CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAT DE BARCELONA Y LA FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN.

  • Data de signatura: 02/06/2020
  • Data de finalització: 01/06/2028
  Descarregar PDF
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA Y LA FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA ESTACIÓN GNSS Y UN CEILÓMETRO
  • Data de signatura: 30/05/2018
  • Data de finalització: 29/05/2025
  Descarregar PDF
 • CONVENIO DE ADSCRIPCIÓN DE LA FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO A LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE, COMO INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN.
  • Data de signatura: 26/10/2009
  • Data de finalització:
  Descarregar PDF