Sistema Intern d’Informació / Canals de Denúncia

Amb l’objectiu de donar compliment a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (BOE núm. 44, de 21 de febrer de 2023), el Patronat de CEAM va acordar per unanimitat, amb data 26 de maig de 2023, i va ratificar amb data 20 de juny de 2024, l’adhesió de l’entitat al Sistema Intern d’Informació de l’Administració de la Generalitat (SII-GVA), que integra els canals interns i externs de denúncia, de la Generalitat Valenciana.

 

Amb esta adhesió, el CEAM posa a la disposició de totes les persones ocupades, i col·laboradores externes, el mecanisme per a la recepció de denúncies relacionades amb conductes o pràctiques que puguen donar lloc a la comissió d’algun fet delictiu, o que suposen un incompliment de la normativa legal vigent, o dels principis establits en el «Protocol de Prevenció de Riscos Penals», així com per a la recepció de qualsevol dubte, queixa, o suggeriment, en matèria de Compliment Normatiu.

 


Canals de Denuncia del Sistema Intern d’Informació (SII-GVA)