Perfil del contractant

Perfil del contractant

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC

REGISTRE DE CONTRACTES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Contractació anual

  • Pla anual de contractació 2023

Regulació

  • Des del 9 de març de 2018: la contractació de béns i serveis de la Fundació es regula per la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic
  • Instruccions per a l'adequada execució dels serveis subcontractats

PRÈVIAMENT

REGLAMENT: Fins al 8 de març de 2018

  • La Fundació *CEAM publica ací les seues instruccions de contractació que formen part del Manual de Procediments del *CEAM, versió 5.4 de desembre de 2017, en el context del qual s'apliquen i interpreten.

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA

DETALLS DE CONTACTE

Entitat: Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo – CEAM
Direcció: C/ Charles R. Darwin, 14 -PARQUE TECNOLÓGICO
Lloc i codi postal: 46980 – PATERNA (VALENCIA)
Telèfon: 609 644 051 – info@ceam.es