Què és?

L’àrea de química atmosfèrica centra les seues activitats en l’estudi de processos de transformació química dels contaminants en l’atmosfera, tant d’origen biogènic com antropogènic, i els seus productes de degradació que poden causar greus efectes en la salut humana i en la vegetació, a més de contribuir a la generació de gasos d’efecte d’hivernacle o aerosols secundaris que poden tindre influència en el forçament radiatiu. Per a això disposa de EUPHORE (EUropean PHOto-Reactor) que és una de les majors cambres de simulació de processos químics atmosfèrics a Europa. Les seues característiques permeten la simulació de tals processos en condicions pròximes a la realitat, a causa de la seua gran grandària i a la utilització de llum natural, estant dotades d’una àmplia i destacada infraestructura analítica.

Els simuladors atmosfèrics EUPHORE estan disponibles per al seu ús per qualsevol grup d’investigació relacionat amb la contaminació atmosfèrica, així com per la indústria.

Objectius:

Desenvolupar investigacions sobre processos químics atmosfèrics que afecten la qualitat de l’aire i la salut mitjançant l’ús de les cambres de simulació atmosfèrica -EUPHORE-. Realització de mesures i observacions de contaminació atmosfèrica i qualitat de l’aire en diversos entorns per a conèixer l’estat de la qualitat de l’aire en aquests entorns i donar suport a les Administracions Públiques o sector empresarial, així com la millora de les capacitats i tècniques analítiques associades de les cambres de simulació EUPHORE per a escometre aquestes investigacions.