Presentació

L’àrea de Dinàmica de Contaminants centra la seua activitat en els diferents aspectes involucrats en la dispersió atmosfèrica de les diferents espècies contaminants, des que són alliberades pels seus corresponents focus d’emissió fins a aconseguir les concentracions en superfície que determinen l’exposició humana i ambiental, resultat dels processos atmosfèrics que condicionen el seu transport, transformació, eliminació i difusió.

L’objectiu principal de l’àrea és l’aplicació del coneixement a les demandes/reptes/necessitats que planteja la societat en l’àmbit de la qualitat de l’aire (transferència tecnològica), amb dues línies principals d’actuació:

  1. Donar suport a les Administracions Públiques en les necessitats de compliment normatiu derivades de l’aplicació de la legislació vigent, especialment orientat a la caracterització, vigilància i gestió de la qualitat de l’aire, el disseny i control de plans d’actuació/correcció, l’avaluació de l’impacte en salut, etc.
  2. Proporcionar suport a les necessitats empresarials en matèria de medi ambient atmosfèric i informació meteorològica, especialment orientat cap a grans sectors industrials amb necessitats específiques i demanda de desenvolupaments/aplicacions particulars.