Estructura organitzativa

Estructura organitzativa

Estructura organitzativa

Dades básics

Normes de creació

 • Estatuts
 • Escriptura de constitució
 • Registre Protectorat de Fundacions de la CV

Normes de funcionament

 • Manual de Procediments

Objete social

 • Missió, Visió i Valors

Seus i direccions

 • Parque Tecnológico de Paterna
  C/Charles R. Darwin, 14
  46980 PATERNA (Valencia)

Horari d'atenció

 • De 8h a 17h de dilluns a dijous
  De 8h a 15h els divendres

Govern i organització

El Patronat: és l’òrgan de govern i administració de la Fundació, el seu President ostentarà la suprema representació de la mateixa.

Composición

 • Estructura organitzativa

Funcions

 • Article 14 dels estatuts

Dades de contacte

Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani - CEAM

Parc Tecnològic de Paterna
C/ Charles R. Darwin, 14
46980 Paterna, Valencia - SPAIN

Tel: +34 609 644 051 · info@ceam.es

La Direcció Executiva

És l’òrgan de gestió de la Fundació i desenrotlla la gestió ordinària de la mateixa, constituint-se el seu titular en l’apoderat general de la Fundació. Tot això, en el marc i de conformitat amb el que establixen estos Estatuts, amb el que acorde el Patronat i, si és el cas, la Comissió Permanent.

 • Nomenament
 • Funcions: Article 16 dels estatuts
 • Organigrama
 • Alts càrrecs