Altes carrecs I assimilats

Estructura organizativa

Menu

Altes carrecs I assimilats

Direcció executiva

Amalia Muñoz Cintas

 • Nomenament
 • Funcions: Article 19 dels estatuts
 • Acceptació del càrrec: 14 de juliol de 2021
 • Direcció: C/Charles R. Darwin, 14 -46980 PATERNA (Valencia)
 • Telèfon: 609 644 051
 • Correu electrònic: amalia@ceam.es
 • Currículum
 • Béns
 • Titulació
 • Renda 2022
 • Agenda, viatges y obsequis
 • Retribucions: 62.567,64 euros
 • Gastos per dietes I desplaçaments
 • Bon govern
 • Compatibilitat amb càrrec públic no electe