INICI

CEAM

INVESTIGACIÓ

PROJECTES

SERVICIS

PUBLICACIONS

CONTACTE

CEAM         

 

CEAM

 

HISTÒRIA

 

MISSIÓ, VISIÓ Y
VALORS

 

PERSONES

 

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

 

MEMÒRIA D'ACTIVITATS

 

CONVENIS DE COOPERACIÓ
EN CURS

 

 

El Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani és un centre d’investigació, desenvolupament i innovació tecnològica per a la millora del medi ambient en l’àmbit mediterrani.

La nostra activitat se centra a oferir propostes integrades per a la gestió ambiental en l’àmbit de l'atmosfera, els ecosistemes, les activitats humanes, i les seues interaccions. Això requerix la participació d’equips pluridisciplinaris amb coneixements precisos per a descriure i comprendre els processos naturals i els modificats per les activitats humanes, amb l’objecte de desenrotllar i oferir opcions sostenibles de gestió adaptades a les condicions mediterrànies

 

El nostre equip científic i tècnic inclou experts en meteorologia i clima; química atmosfèrica i dinàmica de contaminants atmosfèrics; simulació numèrica; instrumentació analítica d’alta precisió, tant de laboratori com de camp; cicle del carboni; dinàmica d’ecosistemes; ecologia del foc i restauració forestal. Equip que, al llarg de més de 25 anys d’investigació, ha aplicat els seus coneixements i experiències en la predicció d’esdeveniments meteorològics extrems (onades de calor, pluges torrencials); a la mitigació i adaptació al canvi climàtic; a la prevenció d’incendis forestals i la recuperació de muntanyes cremats i desertificades; a l’anàlisi i avaluació de la contaminació atmosfèrica en entorns urbans, rurals i industrials i els seus impactes. Activitats que hem realitzat directament o en col·laboració amb els principals centres internacionals d’investigació ambiental i que hem aplicat per tot l’àmbit Mediterrani.

L’activitat s’articula a través de projectes d’investigació, englobats en cinc àrees d’investigació: 

  • METEOROLOGIA I CLIMATOLOGIA

  • DINÀMICA DE CONTAMINANTS

  • QUÍMICA ATMOSFÈRICA

  • EFECTES DELS CONTAMINANTS I CICLE DEL CARBONI

  • INVESTIGACIÓ FORESTAL

Les activitats del CEAM inclouen des de la investigació bàsica, orientada a la resolució dels problemes mediambientals prioritaris, fins al desenvolupament de noves tecnologies i aplicacions, amb la posada en marxa de projectes pilot on es demostren els avanços obtinguts a l’escala de gestió. Es tracta, per tant, d’I+D essencialment precompetitiu.

A partir de l'activitat d'I+D, també es desenrotllen funcions d'assessorament cientific en els temes de la competència del CEAM i, especificament, es contribueix al desenvolupament de les politiques de gestió mediambiental a diferents nivells, des de l'autonmic al de la Unió Europea. 

© Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo - CEAM

Parque Tecnológico C/ Charles R. Darwin, 14 46980 - PATERNA - VALENCIA - ESPAÑA

www.ceam.es TEL.: +34 609 644 051 info@ceam.es

 

  

 

Home  |  Mapa Web  | Contacte  |  Protecció de dades Avís legal  |  Intraweb