Personal

Personal

  • Pla d'igualtat de la fundació CEAM (2022-2026)
  • Protocol per a la prevenció i actuació enfront de l'assetjament sexual I l'assetjament per raó de sexe
  • Personal
  • Retribucions (2016 - 2020)
  • RPT 2017 (publicada en el DOCV)
  • Resolucions de reconeixement de compatibilitat

Representació sindical

Eleccions a representants dels treballadors: 23 de març de 2023 Representants elegits: UGT (1), CSIF (1) y CCOO (1)