Persones

Belén Rico Bordera

MED-EXTREME_CIDEGENT

Posició: Colaboradora de investigació

Línies d’investigació

Els meus interessos científics se centren en diferents àrees de la meteorologia i climatologia, com els events extrems, el canvi climàtic i la predicció meteorològica. Les investigacions científiques més actuals en les que he participat se centren en l’ estudi, en la regió mediterrànea peninsular, d’alguns dels events extrems de major rellevància com les onades de calor marines i terrestres, les sequeres i els events extrems de precipitació.

Les interaccions entre la geologia i la meteorologia com la hidrogeologia, els riscs climàtics i geològics i la geologia ambiental, entre d’altres, tant importants als events meteorològics i climàtics extrems en la regió mediterrànea, formen part també dels meus interessos científics.

• Events meteorològics extrems
• Canvi climàtic en la regió del Mediterrani
• Predicció meteorològica
• Riscs climàtics

CVN
• https://cvn.fecyt.es/0000-0001-6685-7283

IDs científics
• OrcID: https://orcid.org/0000-0001-6685-7283

  • MED-EXTREME_CIDEGENT. Towards improved understanding, modelling and predictability of Climate Change induced extreme phenomena in the Western Mediterranean. [CIDEGENT/2018/017].
  • MEDEXTREME_II. Incentivos a la estabilización personal investigador del Plan Generación Talent (Plan GenT). [S8772000].