Persones

Beatriz Domínguez Villar

ATMOBE

Posició: Investigadora Predoctoral

Línies d’Investigació:

Llicenciada en Ciències del Mar per la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria. Actualment forme part del departament de Química Atmosfèrica de la Fundació CEAM, on el meu principal camp d’investigació es troba centrat en l’estudi de les emissions de la crema de biomassa i la seua evolució. Aquesta línia d’investigació s’engloba dins del projecte ATMOBE (Understanding the ATMOspheric chemistry of Biomass burning Emissions) concedit per l’Agència Estatal d’Investigació (PID 2022-1423660B-100).

Una part de la investigació es duu a terme en EUPHORE (European PHOto-REactor), dues de les càmeres de simulació atmosfèrica més grans a nivell mundial, i que es troben equipades amb instruments de mesura de processos químics atmosfèrics d’última generació. Aquesta instal·lació forma part de la infraestructura d’Investigació Europea d’Aerosols, Núvols i Gasos Traça (ACTRIS). (https://www.actris.eu/)

CVN:
https://cvn.fecyt.es/0009-0006-3149-5650

IDs científics:
• OrcID: https://orcid.org/0009-0006-3149-5650