Estadístiques i enquestes

Estadístiques i enquestes

Estadístiques i enquestes

Estadístiques i enquestes

Institut nacional d'estadística - INE

  • Estadística sobre activitats en I+D 2019
  • Estadística sobre activitats en I+D 2018
  • Estadística sobre activitats en I+D 2017
  • Estadística sobre activitats en I+D 2016
  • Estadística sobre activitats en I+D 2015
  • Estadística sobre activitats en I+D 2014

Alt consell consultiu en I+D+I de la presidència de la Generalitat

  • Informe 2015
  • Informe 2013 i 2014