CEAMET
Valencià
Castellano
Previozó - Vigilancia del ozono troposférico

Previozó és el programa de vigilància dels nivells de concentració d'ozó troposfèric a la Comunitat Valenciana. Este programa de vigilància es desenvolupa des de l'any 2000 per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural en col·laboració amb la Fundació CEAM.

La normativa comunitària relativa a la qualitat de l'aire ambient obliga als estats membres a realitzar mesures periòdiques dels nivells de concentració d'ozó, a fi d'informar la població de la superació dels llindars legals establits en la Directiva 2008/50/EC, traslladada a Espanya a través del Reial Decret 102/2011, estimant amb antelació l'evolució del dit contaminant en les situacions de concentracions elevades.

El programa Previozó manté una vigilància i informació continuada dels nivells d'ozó a la Comunitat Valenciana amb independència de l’ocurrència o no d'episodis de superació, oferint un diagnòstic de la distribució espacial dels nivells d'ozó, així com un pronòstic a curt termini de la seua evolució previsible durant els mesos d'abril a setembre. Durant la resta de l'any es manté la vigilància dels nivells d'ozó alertant de la superació o no dels llindars normatius.

Per a més informació sobre l'ozó troposfèric pot visitar la pàgina web de la campanya Previozó.

Informes Previozó

Pot consultar, en la pàgina web de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural - Fundació CEAM, els informes diaris per a la campanya actual o consultar l'arxiu de campanyes anteriors.

Servei SMS
Pot rebre alertes en el seu telèfon mòbil en cas de superació dels llindars d'ozó.

Subscriga's al servici d'informació enviant: ALTA GVA OZÓ al 217812

Per a donar-se de baixa envie: BAIXA GVA OZÓ al 217812

Servici gratuït excepte el cost del missatge d'activació: 0,15€ + IVA


Comparteix aquesta página