CEAMET
Valencià
Castellano
Temperatura del mar Mediterrani

L'àrea de Meteorologia i Dinàmica de Contaminants de la Fundació Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani accedix diàriament a dades de temperatura del mar generats pel sensor Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) del satèl·lit MetOp-B d'EUMETSAT. Les dades de temperatura del mar són generades per Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility.

Últimes imatges de temperatura del mar
Font de les dades: EUMETSAT/OSI SAF. 2016. GHRSST L3C global sub-skin Sea Surface Temperature from the Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) on Metop satellites (currently Metop-B) (GDS V2) produced by OSI SAF. Ver. 1. PO.DAAC, CA, USA. Physical Oceanography Distributed Active Archive Center (PO.DAAC). 2015. Firefox ESR v38.4.0 Web Page. Available online [https://podaac.jpl.nasa.gov/] from NASA EOSDIS PO.DAAC, Pasadena, CA, Accessed November 5, 2015. Més infromació a la web de la base de dades.

Comparteix aquesta página