CEAMET
Valencià
Castellano
Investigació > Projectes d'investigació

Els treballs d'investigació del departament de Meteorologia i Dinàmica de Contaminants de la Fundació CEAM es realitzen, habitualment, en el marc de projectes competitius pertanyents a les convocatòries públiques de les distintes administracions. També es duen a terme projectes d'investigació o desenvolupament interns, finançats per la pròpia Fundació. Finalment, es poden també realitzar prestacions de servei a les administracions públiques o empreses privades. També pots accedir al llistat de publicacions científiques.

Projectes d'investigació en vigor
Millora de la predicció i vigilància regional dels riscos atmosfèrics. Avaluació del paper dels usos del sòl en l'acumulació i realimentació de vapor d'aigua i contaminants (VERSUS). Ministeri d'Economia i Competitivitat 2016-2019
Development of a real-time information and monitoring system to support the risk assessment of nanomaterials under REACH. LIFE NanoMOnitor. Comisió Europea 2016-2018
Projectes ja finalitzats
Ferramentes Web i Xarxes Socials de caràcter professional i científic en la Xarxa CONSOLIDER GRACCIE [CTM2014-59111-REDC] Ministeri d'Economia i Competitivitat 2014-2016
Contaminació per Ozó a Espanya Financiat per: Fundació Biodiversitat 2013-2014
Impacte Tèrmic en Fenòmens Meteorològics d'Ecosistemes Mediterranis: Desenvolupament de Tècniques de Teledetecció i una Xarxa Automàtica de Radiometria Angular de Camp [CGL2011-30433-C02-01] Ministeri d'Economia i Competitivitat 2012-2015
Modelización y Análisis de los Procwesos Mesometeorológicos de Transporte y Acumulación de Contaminantes y de su Influencia sobre los Mecanismos de Degradación Química [CGL2010-17623] Ministeri d'Economia i Competitivitat 2011-2014
Seguimiento Automático de la TST en Ecosistemas Mediterráneos mediante Teledetección: Uso de Imágenes de Satélite y una Red de Radiometría Angular de Campo. [CGL2010-16364] Ministerio de Economía y Competitividad 2011-2011
Forest fires under climate, social and economic changes in Europe, the Mediterranean and other fire-affected areas of the world (FUME) [GA243888] Comisión Europea 2010-2013
Procesos de formación de ozono y evaluación de estratégias de mejora de la calidad del aire [CGL2009-10309] Ministerio de Economía y Competitividad 2010-2012
Evaluación del agua de niebla en la vertiente mediterránea de la Península Ibérica. Potenciales, usos y aplicaciones [CGL2008-04550/CLI] Ministerio de Economía y Competitividad 2009-2011
Climate Change and Impact Research: The Mediterranean Environment (CIRCE) Comisión Europea 2007-2011
Generación de mapas a tiempo real de la temperatura del aire mediante imágenes MSG y su aplicación en un sistema de vigilancia y alerta de temperaturas extremas. [CGL 2007-65774/CLI] Ministerio de Economía y Competitividad 2007-2010
Evaluación del uso del agua de niebla en la restauración de áreas afectadas por incendios forestales [CGL2005-03386/CLI] Ministerio de Economía y Competitividad. FEDER. 2006-2008
Encourager la pêche responsable dansl´ensemble du bassin mediterraneen pour limiter les menaces du changement climatique - H2O (INTERREG-H20) Comisión Europea 2006-2008
Atmospheric composition change: An European Network (ACCENT) Comisión Europea 2004-2009
Enhancing meso-scale meteorological modelling capabilities for air pollution and dispersion applications (COST-728) Comisión Europea 2004-2009
Determinación e implementación del cálculo de la temperatura del mar (SST) a los datos de alta resolución procedentes de los satélites Meteosat segunda generación (MSG) [REN2003-09771/CLI] Ministerio de Economía y Competitividad. 2003-2006
El agua de niebla cono input en el sistema hidrológico en la Comunidad Valenciana [REN2001-1086/HID] Ministerio de Economía y Competitividad. 2001-2004
Urban meteorology applied to air pollution problems (COST-715) Comisión Europea 1998-2004
Més informació sobre altres projectes del departament i la Fundació CEAM..
Prestaciones de servei (2016)
PREVIOZONO 2016: Realització de treballs per al suport tècnic del programa de vigilància de l'ozó troposfèric 2015-2016 Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient
RED_UVI_15-16 (2015-2016): Validació de dades de la RVVCCA i la xarxa UVB Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient
Prestacions de servei anteriors
PREVIOZONO 2014-2015: Realització de treballs per al suport tècnic del programa de vigilància de l'ozó troposfèric 2014-2015 Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient
Servicio de evaluación del impacto por material particulado dispersado por vía atmosférica procedente del traslado de acopios de material almacenado desde el antiguo al nuevo emplazamiento en el Valle de Bailín (T.M. Sabiñánigo, Huesca) (2015) Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA)
Mesurament d'emissions en l'entorn del I.E.S. Nou de la Canyada (2015) Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient
Análisis de los episodios de ozono en Madrid en Julio de 2013 y Julio de 2014 (2015) Ayuntamiento de Madrid. Servicio de Protección de la Atmósfera
Informe justificatiu de la necessitat de realització d'una anàlisi de l'activitat d'analitzadors de gasos de la xarxa valenciana de vigilància i control de la contaminació atmosfèrica (2014) Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient
Avaluació de la concentració d'amoníac (NH3) en l'aire (2014) Ajuntament de València
Mesures dosimètriques de diòxid de nitrogen (2014) Ajuntament de València
Elaboració diària d'alertes ambientals d'origen meteorològic. Campanya estiu. (2014) Consellería de Sanitat. Direcc. Gral. De Salut Pública
Servicio de modelización de la dispersión atmosférica de partículas en el vertedero de HCH de Bailín (Sabiñánigo, Huesca) (2014) Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. (SARGA)
Més informació sobre altres projectes del departament i la Fundació CEAM..


Comparteix aquesta página