CEAMET
Valencià
Castellano
UVI > Índex UVI

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana i l'àrea de Meteorologia i Dinàmica de Contaminants de la Fundació CEAM han desenvolupat un sistema de vigilància de la radiació UV a la Comunitat Valenciana. Diàriament s'elaboren previsions de l'índex UV a la Comunitat Valenciana per als pròxims tres dies. També s'aporta informació addicional sobre la radiació UV, els seus efectes sobre l'home i algunes mesures de prevenció.

Sobre l'índex UVI
Diverses institucions internacionals com l'Organització Meteorològica Mundial (WMO), l'Organització Mundial de la Salut (WHO), el Programa Mediambiental de Nacions Unides (UNEP) i la Comissió Internacional de Protecció de la Radiació No Ionitzant (ICNIRP) han acordat definir i estandarditzar un senzill índex basat en la radiació ultravioleta eritemàtica (UVER): l'índex UV. L'índex UV es calcula multiplicant la UVER per 40 i arredonint al nombre enter més pròxim i s'interpreta d’acord amb la classificació donada en la taula adjunta. En la predicció es proporciona el valor de l'índex UV màxim que coincidix amb l'índex UV al migdia per a cels clars. En cas de dies ennuvolats el valor de l'índex UV seria menor.
Correcció amb la nuvolositat
L'acció COST 713, el principal objectiu de la qual és estandarditzar la informació pública de predicció de la radiació UVB a Europa, va proposar calcular en primer lloc l’índex UV per a cels clars i després fer la correcció per presència de nuvolositat i altura sobre el nivell del mar d’acord amb la següent expressió

on UVI0 és el valor de l'índex UV per a cels clars, CMF el factor de modificació de núvols, que és un número adimensional que val entre 0 i 1 depenent del tipus de nuvolositat segons la classificació de la taula adjunta i dH és el gradient d'altura, en km.
Sensibilitat a l'exposició solar: tipus de pell i dosi acumulades
No tots els tipus de pell responen de la mateixa manera davant de l'exposició solar, per això la norma DIN 5050 ha classificat els fototips o tipus de pell en quatre categories segons la tolerància a la radiació solar, descrita en la taula, de forma que la pell tipus I és la més sensible i la tipus IV és la més tolerant a la radiació UV. En les nostres latituds el tipus de pell més comuna estaria situat entre els tipus II i III.
Tipus de pell definits per la norma DIN 5050
Tipus de pell Bronzejat Cremada Color de pell Color d'ulls MED (J/m2)
I Mai Sempre Roig Blau 200
II De vegades De vegades Rod Blau/Verd 250
III Sempre Rares vegades Castany Gris/Marró 350
IV Sempre Mai Negre Marró 450
Alguns autors també consideren dos fototipus més, el tipus V de persones fortament pigmentades (mongols, àrabs) i el tipus VI de pell negra. Per a més informació es pot consultar la guia de l'Organització Mundial de la Salut.
Es denomina dosi eritemàtica mínima (MED) a la irradiació mínima de radiació UV que produïx un enrogiment perceptible a simple vista en la pell. Està relacionada amb el tipus de pell com s'aprecia en la taula, sent menor la quantitat d'energia necessària per a produir una MED en pell tipus I (més clara) que en tipus IV. Una forma de mesurar la dosi acumulada per a qualsevol tipus de pell és la dosi eritemàtica estàndard (SET) que té un valor de 100 J/m2. Quan s'aconseguix eixa energia en un metre quadrat es diu que s'ha acumulat una SET.
Com protegir-se del sol. Factor de protecció solar.
Una forma eficaç de protegir-se del Sol consistix en l'aplicació sobre la pell d'un protector solar. Estos protectors tenen un Factor de Protecció Solar (SPF) que ens indica la proporció de radiació UVB que és filtrada per un determinat producte. No obstant això, cal tindre en compte que no hi ha una relació lineal entre el valor del SPF i la corresponent reducció de la radiació incident. Mentres que un producte amb SPF 2 filtra el 50% de la radiació UV eritemàtica, un producte amb SPF 20 filtra el 95% i amb SPF 50 el 98%. Es recomana a més comprovar que el protector solar conté filtres UVA, ja que encara que no s'ha estandarditzat un mètode per a avaluar el filtrat del UVA, està prou demostrat que la radiació UVA és responsable del fotoenvelliment i càncers de pell. També podem protegir-nos de la radiació UV en general amb barrets, roba i ulleres de sol que filtren la radiació UV.
Per una exposició controlada i responsable: Recomanacions.
En general es recomana (acció COST 713) un Factor de Protecció Solar (SPF) de 30 durant les primeres exposicions al sol. Cal tindre especial atenció amb els xiquets menuts, especialment els menors de tres anys. A més l'efecte protector de les cremes solars no depén només de la qualitat de estes sinó que depén de la correcta aplicació, és a dir en quantitat suficient i aplicat uns 45 minuts abans de prendre el sol i reaplicat després de cada bany. Si els protectors són utilitzats correctament poden protegir-nos de l'eritema, càncer de pell i fotoenvelliment. S'ha d'evitar l'exposició al migdia i protegir-se els ulls amb ulleres de sol apropiades. L’aplicació d'un protector solar en les parts del cos que queden exposades és necessària però açò no implica que es puga per això prolongar el temps d'exposició. No cal oblidar les parts més sensibles com el nas, les orelles, el coll, la part superior de l'esquena, etc. En la taula següent, s'indica el valor del SPF apropiat per als distints fototipus i valors de l'índex UV.
SPF recomanat segons el fototipus per diferents valors de l'índex UV.
Índex UV Fototipus
  I II III IV
1-3 15 12 9 6
4-6 30 25 15 12
7-9 50 40 30 20
10 o más 60 50 40 30
Un senzill esquema que indica com protegir-se del Sol en funció de l'índex UV pot veure's en la figura. Estes recomanacions són orientatives i vàlides per a la població en general encara que hi ha alguns col·lectius de risc que deuen evitar l'exposició solar d'acord amb les recomanacions
20 preguntes i respostes bàsiques sobre l'índex UV
Verdader o fals
Resposta
Explicació
No et pots cremar en un dia cobert.
Fals
Encara que els núvols atenuen la radiació UV, la radiació difusa és prou intensa com per a cremar-te, llevat que els núvols siguen baixos i grossos.
Massa sol és perillós, independentment de l'edat.
Verdader

La pell humana i el sistema immunològic són sensibles a la radiació UV durant tot el cicle vital.

Les cremes solars em protegixen, així que puc prendre el sol molt més temps.
Fals

Les cremes solars protegixen, però la seua eficàcia decreix després de l'aplicació. No s'ha d'estar al sol més temps de l'indicat pel SPF.

Hauries d'evitar el sol a l'estiu entreles 12 i les 16 hores.
Verdader
A causa de la major elevació solar, la radiació solar UV és molt alta entre estes hores centrals del dia.
Si no sent calor quan estic al sol, no em cremaré.
Fals
La radiació UV no se sent perquè és absorbida per les capes més externes de la pell. La sensació de calor procedix de la radiació infraroja, no de la UV.
La radiació UV no afecta només la pell, sinó també als ulls.
Verdader
Les cremades de pell són possiblement l'efecte més conegut, però la radiació UV pot donar lloc al desenrotllament de cataractes i a ceguera transitòria en llocs amb neu.
Simplement torna a aplicar-te crema solar per a estar més temps al sol.
Fals
Les cremes solars només protegixen durant algun temps, després del qual l'exposició a la radiació UV és danyosa.
La gent amb pell clara i pèl-roja és especialment sensible a la radiació UV.
Verdader
La gent amb esta combinació de pell i pèl és el grup de població més sensible.
El bronzejat et protegix de cremades pel Sol.
Fals
El bronzejat és una reacció de la pell a l'exposició a la radiació UV i només protegix parcialment.
Els efectes negatius de les cremades pel Sol són acumulatius.
Verdader
La capacitat del cos humà de protegir i reparar danys produïts per la radiació UV decreix al llarg de la vida.
El sol a l'hivern i primavera no és perillós.
Fals
La intensitat UV depén també de la latitud, de l'altitud i de la reflexió del sòl, com per exemple la neu.
S'ha de protegir especialment als xiquets.
Verdader
A causa de la major sensibilitat de la seua pell i als efectes acumulatius de les cremades.
Com més fosca és la teua pell més atractiu eres.
Fals
Esta actitud social és canviant. Fa molts anys s'era més atractiu com més clara se tenia la pell.
S'ha de tindre en compte la reflexió de la radiació UV en l'aigua i en l'arena.
Verdader
La radiació solar directa i la radiació difusa reflectida pel sòl són igualment importants.

És necessari estar al Sol pel fet que la vitamina D se sintetitza amb ajuda de la radiació UV.

Fals
El temps d'exposició necessari per a la producció de vitamina D és tan curt, que és prou amb la radiació UV rebuda durant les nostres activitats diàries a l'aire lliure.
Com més curtes són les ombres, més perillós és el Sol.
Verdader
Quan les ombres són curtes l’elevació solar és alta i la radiació solar és més intensa.
No et pots cremar mentres estàs en l'aigua.
Fals
L'aigua atenua la radiació UV, però et pots cremar fàcilment nadant.
A major altitud, és més fàcil cremar-se.
Verdader
Quant major és l'altitud, l'atenuació de la radiació UV per l'atmosfera és menor.
No és important canviar els hàbits amb respecte al sol.
Fals
Un cambio en los hábitos personales es un primer paso en la protección activa contra la radiación UV.
La protecció contra el sol més econòmica i efectiva és l'ombra.
Verdader
L'ombra protegix dels rajos directes del sol, però de totes maneres cal protegir-se de la radiació difusa.


Comparteix aquesta página