CEAMET
Valencià
Castellano
CEAMET

CEAMET és la web meteorològica de l'àrea de Meteorologia i Dinàmica de Contaminants de la Fundació CEAM amb informació sobre les nostres activitats, tant d'investigació com en campanyes o serveis a la societat.

Sistema de vigilància de la radiació ultravioleta a la Comunitat Valenciana
Fundació CEAM
Programa de vigilància dels nivells de concentració d'ozó troposfèric a la Comunitat Valenciana
Fundació CEAM
Temperatura de la mar
Mediterranean SST report
Summer 2020 / Spring 2020 / Winter 2020 / Autumn 2019 / Summer 2019 / Spring 2019 / Winter 2019

Xarxes socials
Visita la nostra pàgina a Facebook

Projectes d'investigació (en vigor)
Projecte VERSUS Ministeri de Ciència 2016-2019
Projecte LIFE Nanomonitor Unió Europea 2016-2018
Projectes finalitzats (més informació)
Activitats pròpies
Vigilància dels nivells de concentració d'ozó troposfèric en la Comunitat Valenciana
Vigilància i previsió de la radiació ultravioleta en la Comunitat Valenciana
Control de qualitat de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica en la Comunitat Valenciana
Prestacions de serveis
Servei per a la predicció diària de les temperatures estivals extremas (onades de calor) en la Comunitat Valenciana. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (2016-2019)
Altres prestaciones de servei

Publicacions
Pastor, F.; Valiente, J.A.; Khodayar, S. A Warming Mediterranean: 38 Years of Increasing Sea Surface Temperature. Remote Sens. 2020, 12, 2687.
Sea Surface Temperature in the Mediterranean: Trends and Spatial Patterns (1982–2016). Pastor, F., Valiente, J.A. & Palau, J.L. Pure Appl. Geophys. (2017). https://doi.org/10.1007/s00024-017-1739-z
Satellite Observations of the Seasonal Evolution of Total Precipitable Water Vapour over the Mediterranean Sea. Advances in Meteorology, Volume 2017 (2017), Article ID 4790541, 9 pages
Informe d'avaluació del sistema de vigilància de temperatures extremes - 2017. Àrea de Meteorologia i Dinàmica de Contaminants.
Pastor, F., Valiente, J. A., and Estrela, M. J., 2015. Sea surface temperature and torrential rains in the Valencia region: modelling the role of recharge areas. Natural Hazards and Earth System Sciences, 15: 1677-1693.
Més publicacions

La missió de l'Àrea de Meteorologia i Dinàmica de Contaminants és la caracterització dels processos meteorològics responsables del clima i del transport i la dispersió de contaminants atmosfèrics en condicions mediterrànies. Les principals activitats d’investigació desenrotllades en aquesta àrea es pot agrupar en tres grans blocs temàtics: (a) la descripció dels processos meteorològics que determinen el clima i la contaminació atmosfèrica en l'entorn mediterrani, (b) la vigilància atmosfèrica i (c) l'adaptació i l'ús integrat de metodologies per a possibilitar una millor gestió de la vigilància ambiental i una millor configuració dels models meteorològics i de dispersió de contaminants atmosfèrics en l'entorn mediterrani. Llegir més...