Servicis Meteorològics i Climàtics

Servicis Meteorològics i Climàtics

Servicis

Servicis Meteorològics i Climàtics

Simulacions Numèriques

  • Simulacions Meteorològiques i de dispersió de contaminants atmosfèrics
  • Vigilància i Seguiment
  • Diagnòstic d’esdeveniments passats
  • Caracterització meteorològica i dispersiva de l’atmosfera

Estudis climàtics

  • Informes meteorològics i climàtics
  • Cartografiat de magnituds meteorològiques de risc
  • Seguiment i cartografiat per mitjà de tècniques de teledetecció