Reactor Fotoquímic <span>Cambres EUPHORE</span>

Reactor Fotoquímic

Cambres EUPHORE

Servicis

Reactor Fotoquímic Cambres EUPHORE

Descripció

  • Comportament Atmosfèric de compostos orgànics volàtils (COVs) biogénicos i antropogènics. Potencial formació d’ozó i aerosols. Determinació de temps de vida en aire, i productes de degradació

  • Modelització dels processos de degradació fotoquímica de contaminants atmosfèrics

  • Pesticidas. Estudis de degradació en aire de certs pesticides (per exemple insectidas organofosforados, o herbicides tipus analina)

  • Avaluació del comportament de materials fotocatalíticos per a la reducció d’òxids de nitrogen i altres contaminants en ambients urbans i semiurbanos

  • Estudi de les transformacions en aire de contaminants emesos per combustibles donara’ls o biodieseles amb distinta composició o mescla. Capacitat d’adaptació un altre tipus de motor

  • Ús de les cambres per a desenvolupament, o millora de nova instrumentació per a mesures de compostos en aire. Inter-comparación d’instrumentació, identificació de problemes o possibles interferències, etc. etc.