Qualitat D’ Aire e Impacte Ambiental

Calidad Del Aire e Impacto Ambiental

Servicis

Qualitat D’ Aire e Impacte Ambiental

Descripció

 • Servicis d’Anàlisi d’Aire i Aigua
 • Gestió de Xarxes de Qualitat de l’Aire
  • Disseny i optimització de xarxes de vigilància de la qualitat de l’aire
  • Validació de dades de Xarxes de Vigilància de la Qualitat de l’Aire (RVCA)
  • Desenvolupament de programari per a anàlisi i validació de dades de RVCA.
 • Vigilància i Seguiment
  • Previozono
 • Modelització de la Dispersió de Contaminants Atmosfèrics
 • Mesures experimentals a Camp
  • Avaluació de riscos dispersius en accidents industrials
  • Incineradoras
  • Impacte atmosfèric derivat de grans incendis forestals
  • Depuradors
 • Efectes sobre la vegetació
  • Avaluació dels impactes dels contaminants atmosfèrics (gasos i deposició) en la vegetació.
  • Ús de bioindicadores de contaminants atmosfèrics.
  • Assessorament en xarxes de seguiment de la salut forestal i àrees naturals protegides.
  • Mesures de deposició d’ozó en ecosistemes agroforestals i naturals pel mètode d’eddy covariance.