Gestió Forestal

Gestió Forestal

Servicis

Gestió Forestal

Descripció

 • Protocols per a la priorització d’actuacions segons criteris d’efectivitat i cost-benefici.
 • Tècniques de gestió de les muntanyes per a la millora de la productivitat en una perspectiva multifuncional (econòmica, prevenció d’incendis, fixació de carboni, biodiversitat).
 • Impacte ecològic dels incendis forestals i altres pertorbacions, com a sequeres extremes. Informes, seguiments i recomanacions.
 • Bases científiques per a l’aplicació d’actuacions d’adaptació i mitigació enfront del Canvi Climàtic.
 • Control de qualitat de planta: avaluació i certificació de lots de producció.
 • Desenrotllament de protocols per a la producció de planta autòctona de qualitat.
 • Col·laboració internacional: assessoria en producció de planta, plans de reforestació i lluita contra la desertificació en zones àrides (Sud-amèrica, Nord d’África, Golf Pèrsic).
 • Assessorament i suport científic i tècnic:
 • Processos participatius en gestió del paisatge.
 • Valoració de servicis ecosistèmics.
 • Restauració d’ecosistemes degradats o afectats per incendis forestals.
 • Activitats lligades a economia circular i restauració (per exemple, aplicació de residus urbans).

Sistema de suport a la presa de decisions sobre restauració posterior a un incendi (Postfire‐dss)