Anàlisi D’aire i D’aigua

Anàlisi D'aire I D'aigua

Servicis

Anàlisi D’aire i D’aigua

Anàlisi de compostos en aire

  • Subministrament i anlisi de dosmetros passius (NO2, SO2, NH3, O3)

  • Anàlisi d’un gran rang de substàncies (més de 400 compostos) en aire (fase gas, fase particulada) inclosos BTEX, PAHS, terpens, compostos sulfurats compostos orgànics oxigenats: cetones, aldehids, àcids carboxílicos, etc. Desenvolupament o adaptació de metodologies analítiques. Possibilitat d’ampliació matrius d’estudi (aigua, aliments sòls, etc)

  • Anàlisi de concentració de pesticides en aire (fase gas,  particulada i aigua de pluja). Estudis de dispersió de plaguicides en aire. Possibles focus d’emissió de plaguicides no autoritzats

  • Mesura de compostos químics regulats i no regulats

  • Mesures en continu i amb nanosensores (motes)

Anàlisi d’aigües

  • Anàlisi d’anions i cations (cromatografia iònica i ICP-OES)