La regeneració natural després dels incendis forestals a la Comunitat Valenciana

Ferrán, A., Baeza, M.J., Bautista, S., Caturla, R.N., Llovet, J. 2002. La regeneració natural després dels incendis forestals a la Comunitat Valenciana. NEMUS, Revista de l Ateneu de Natura, 1:17-36. [2002ART25].

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *