Política de Compliment Normatiu

Política de Compliment Normatiu

Política de Compliment Normatiu

Dades bàsiques

  • Codi de bon govern i bones pràctiques de gestió
  • Protocol de prevenció de riscos penals
  • Sistema intern d'informació (canals interns de denúncies)