Persones

Daeun Jung

Pla Nacional d'Ozó Troposfèric

Posició: Investigador

Línies d’investigació:

Tinc un doctorat en Enginyeria Ambiental, Química i de Materials per la Universitat Politècnica de Madrid (UPM), amb especialització en química atmosfèrica i capacitat oxidativa. Actualment, estic involucrat activament en el projecte Pla Nacional de l’Ozó en el Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM), treballant en l’àrea de Química Atmosfèrica. La meua investigació se centra en dilucidar la dinàmica de la qualitat de l’aire i comprendre els mecanismes de formació de l’ozó.

CVN:
https://cvn.fecyt.es/0000-0002-6538-9681

IDs científics:
OrcID: https://orcid.org/0000-0002-6538-9681
• ScopusID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57331025400
• Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=qPWDohkAAAAJ