UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVIANA

Empresa Gestión Medioambiental Consejeria de Medioambiente. Junta de Andalucia

Consellería de Sanidad

AAPLUS NORCONTROL S.L.U

TRAGSATEC

Tel-Tek

Tel-Tek

UNIVERSITY OF LEEDS

ERDÉSZETI TUDOMÁNYOS INTÉZET

Entitat de Sanejament d’Aigües