The gas-phase degradation of chlorpyrifos and chlorpyrifos-oxon towards OH radical under atmospheric conditions.

Muñoz, A., Ródenas, M., Borrás, E., Vázquez, M., Vera, T. 2014. The gas-phase degradation of chlorpyrifos and chlorpyrifos-oxon towards OH radical under atmospheric conditions. CHEMOSPHERE, 111:522-528.

Leave a comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *