The Atmospheric Photolysis of o-Tolualdehyde

Clifford, G.M., Hadj Aissa, A., Healy, R.M., Mellouki, A., Munoz, A., Wirtz, K., Reviejo, M.M., Borras, E., Wenger, J.C. 2011. The Atmospheric Photolysis of o-Tolualdehyde. ENVIRON SCI TECHNOL, 45:9649-9657.

Leave a comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *