The atmospheric photolysis of E-2-hexenal, Z-3-hexenal and E,E-2,4-hexadienal

O’Connor, M.P., Wenger, J.C., Mellouki, A., Wirtz, K., Munoz, A. 2006. The atmospheric photolysis of E-2-hexenal, Z-3-hexenal and E,E-2,4-hexadienal. PHYS CHEM CHEM PHYS, 8:5236-5246.

Leave a comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *