Home

CEAM

Programes Inv.

Projectes

Servicis

Publicacions

Contacte

SERVICIS METEOROLÒGICS I CLIMÀTICS

 

Reactor Fotoquímic
Cambres EUPHORE

 

Meteorològics
i Climàtics

 

Anàlisi d'Aire
i d'Aigua

 

Qualitat de l’Aire e Impacte Ambiental

 

Gestió
Forestal

 

Cambi Climàtic
GEIs

 

Direcció de Contacte
info@ceam.es

 

 

• Subministrament de dades meteorològiques en temps real

• Subministrament de dades meteorològiques per a informes forénsicos

• Mesures en continu i amb nanosensores (motes)

• Recepció satel·litària (NOAA EUMESAT)

• Simulacions Numèriques

•Simulacions Meteorològiques i de dispersió de contaminants atmosfèrics

•Vigilància i Seguiment

•Diagnòstic d’esdeveniments passats

•Caracterització meteorològica i dispersiva de l’atmosfera

• Estudis climàtics

•Informes meteorològics i climàtics

•Cartografiat de magnituds meteorològiques de risc

•Seguiment i cartografiat per mitjà de tècniques de teledetecció


 

© Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo - CEAM

Parque Tecnológico C/ Charles R. Darwin, 14 46980 - PATERNA - VALENCIA - ESPAÑA

www.ceam.es TEL.: +34 609 644 051 info@ceam.es