Home

CEAM

Programes Inv.

Projectes

Servicis

Publicacions

Contacte

GESTIÓ FORESTAL

 

Reactor Fotoquímic
Cambres EUPHORE

 

Meteorològics
i Climàtics

 

Anàlisi d'Aire
i d'Aigua

 

Qualitat de l’Aire e Impacte Ambiental

 

Gestió
Forestal

 

Cambi Climàtic
GEIs

 

Direcció de Contacte
info@ceam.es

 

 

Protocols per a la priorització d’actuacions segons criteris d’efectivitat i cost-benefici. 

• Tècniques de gestió de les muntanyes per a la millora de la productivitat en una perspectiva multifuncional (econòmica, prevenció d’incendis, fixació de carboni, biodiversitat) 

• Impacte ecològic dels incendis forestals. Informes i seguiments 

• Bases científiques per a l’aplicació d’actuacions d’adaptació i mitigació enfront del Canvi Climàtic a Espanya

• Control de qualitat de planta: certificació 

• Protocols per a la producció de planta autòctona de qualitat 

• Col·laboració internacional: assessoria plans de reforestació i lluita contra la desertificació en zones àrides: Sud-amèrica, Nord d’África, Golf Pèrsic. Assessorament per a la producció de planta


POST FIRE RESTORATION DECISION SUPPORT SYSTEM (POSTFIRE‐DSS)

Programa

Manual

 

 


 

© Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo - CEAM

Parque Tecnológico C/ Charles R. Darwin, 14 46980 - PATERNA - VALENCIA - ESPAÑA

www.ceam.es TEL.: +34 609 644 051 info@ceam.es