Home

CEAM

Programes Inv.

Projectes

Servicis

Publicacions

Contacte

CAMBI CLIMÀTIC I GASOS D'EFECTE D’HIVERNACLE

 

Reactor Fotoquímic
Cambres EUPHORE

 

Meteorològics
i Climàtics

 

Anàlisi d'Aire
i d'Aigua

 

Qualitat de l’Aire e Impacte Ambiental

 

Gestió
Forestal

 

Cambi Climàtic
GEIs

 

Direcció de Contacte
info@ceam.es

 

 

• Emissions de contaminants i GEIs associades a activitats agropecuàries.

• Mesura d’emissions d’amoníac i metà en instal·lacions ramaderes (granges, basses)

• Mesures per Eddy Covariance d’emissions d’amoníac i oxide nitrós associades a l’aplicació de fertilitzants 

• Models de dispersió d’emissions

• Mesures del balanç de carboni en ecosistemes agroforestales i naturals per eddy covariance.

• Quantificació d’engolidors de carboni.

• Balanç de GEIs (CO2, CH4, N2O)

• Estudis d’optimització del segrest de carboni (avaluació de pràctiques agroforestales, directives europees, PAC)

• Quantificació de l’eficiència d’ús de l’aigua per les plantes a nivell d’ecosistema (cultius, boscos) per mitjà d’eddy covariance.

• Assistència tècnica per a la implementació d’estacions de mesures de fluxos de carboni i d’aigua de conformitat amb els criteris ICOS

• Disseny, instal·lació, operació i integració en ICOS (protocols, estàndards, formats). 

• Bases científiques per a l’aplicació d’actuacions d’adaptació i mitigació enfront del Canvi Climàtic a Espanya aplicades a la gestió forestal


 

© Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo - CEAM

Parque Tecnológico C/ Charles R. Darwin, 14 46980 - PATERNA - VALENCIA - ESPAÑA

www.ceam.es TEL.: +34 609 644 051 info@ceam.es