Home

CEAM

Programes Inv.

Projectes

Servicis

Publicacions

Contacte

QUALITAT D' AIRE E IMPACTE AMBIENTAL

 

Reactor Fotoquímic
Cambres EUPHORE

 

Meteorològics
i Climàtics

 

Anàlisi d'Aire
i d'Aigua

 

Qualitat de l’Aire e Impacte Ambiental

 

Gestió
Forestal

 

Cambi Climàtic
GEIs

 

Direcció de Contacte
info@ceam.es

 

 

Servicis d’Anàlisi d’Aire i Aigua 

• Gestió de Xarxes de Qualitat de l’Aire 

• Disseny i optimització de xarxes de vigilància de la qualitat de l’aire 

• Validació de dades de Xarxes de Vigilància de la Qualitat de l’Aire (RVCA) 

• Desenvolupament de programari per a anàlisi i validació de dades de RVCA. 

• Vigilància i Seguiment 

• Previozono 

• Modelització de la Dispersió de Contaminants Atmosfèrics 

• Mesures experimentals a Camp 

• Avaluació de riscos dispersius en accidents industrials

• Incineradoras 

Impacte atmosfèric derivat de grans incendis forestals 

• Depuradors 

• Efectes sobre la vegetació 

• Avaluació dels impactes i cingles dels contaminants atmosfèrics (gasos i deposició) en la vegetació 

• Bioindicadores de contaminants atmosfèrics 

• Assessorament en xarxes de seguiment de la salut forestal i àrees naturals protegides. 

• Assajos de fumigació d’insubordinacions amb ozó en Cambres de Sostre Descobert (OTCs): Respostes fisiològiques, avaluació de la sensibilitat d’espècies o varietats a l’estrés oxidatiu, assajos de productes o manejos que augmenten la tolerància de les insubordinacions a l’estrés oxidatiu.


 

© Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo - CEAM

Parque Tecnológico C/ Charles R. Darwin, 14 46980 - PATERNA - VALENCIA - ESPAÑA

www.ceam.es TEL.: +34 609 644 051 info@ceam.es