INICI

CEAM

INVESTIGACIÓ

PROJECTES

SERVICIS

PUBLICACIONS

CONTACTE

PROGRAMA METEOROLOGIA I CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

 

PROGRAMA

 

PERSONES

 

PROJECTES

 

SERVICIS

 

PUBLICACIONS

 

Memòria de Activitats

 

 


ÀREA DE METEOROLOGIA I DINÁMICA DE CONTAMINANTS

La missió de l’àrea de meteorologia i dinàmica de contaminants és la caracterització dels processos meteorològics responsables del clima i del transport i la dispersió de contaminants atmosfèrics utilitzant mesures en camp, dades de torres meteorològiques i d’estacions de vigilància de qualitat de l’aire, dades de teledetecció i ferramentes de modelització numèrica (meteorològica i de dispersió atmosfèrica).

Les principals activitats d’investigació desenrotllades en este àrea es pot agrupar en tres grans blocs temàtics:

(a) la descripció dels processos meteorològics que determinen el clima i la contaminació atmosfèrica en l’entorn mediterrani, 

(b) la vigilància atmosfèrica i 

(c) l’adaptació i l’ús integrat de metodologies per a possibilitar una millor gestió de la vigilància ambiental i una millor configuració dels models meteorològics i de dispersió de contaminants atmosfèrics en l’entorn mediterrani.


 

© Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo - CEAM

Parque Tecnológico C/ Charles R. Darwin, 14 46980 - PATERNA - VALENCIA - ESPAÑA

www.ceam.es TEL.: +34 609 644 051 info@ceam.es

 

  

 

Home  |  Mapa Web  | Contacte  |  Protecció de dades Avís legal  |  Intraweb