INICI

CEAM

INVESTIGACIÓ

PROJECTES

SERVICIS

PUBLICACIONS

CONTACTE

PROGRAMA INVESTIGACIÓ FORESTAL

 

PROGRAMA

 

PERSONES

 

PROJECTES

 

SERVICIS

 

PUBLICACIONS

 

Memòria de Activitats

 

ÀREA DE INCENDIS FORESTALS

En esta línia s’estudia l’impacte i la resposta de la vegetació als incendis i els processos de degradació relacionats amb els incendis.

Selvicultura preventiva:

En ambients mediterranis secs és freqüent trobar comunitats vegetals desenrotllades després d’incendis forestals dominades per espècies arbustives que presenten, al seu torn, un elevat risc de propagació de nous incendis. En la gestió d’estes àrees s’ha d’abordar, de manera simultània, la reducció del risc d’incendi i la millora de la composició vegetal i la biodiversitat, afavorint la presència d’espècies arbòries i arbustives que tinguen la capacitat de rebrotar ràpidament després d’un eventual incendi forestal. 

Les nostres investigacions estudien l’estructura del combustible i les tècniques de gestió més adequades per a facilitar el desenvolupament de muntanyes menys vulnerables als incendis.

Gestió de la muntanya cremat:

El Programa desenrotlla procediments per a identificar i avaluar riscos en les muntanyes que han patit un incendi forestal i establix recomanacions per a pal·liar els efectes dels incendis a curt i mitjà termini. L’experiència acumulada en l’avaluació de l’impacte ecològic dels incendis, ha permés desenrotllar una metodologia específica per a identificar les zones més vulnerables i realitzar recomanacions per a les actuacions de restauració més urgents. 

Incendis forestals baix condicions de canvi climàtic:

S’analitzen les interaccions entre els canvis d’ús del sòl, els canvis socioeconòmics i el canvi climàtic sobre els incendis forestals. També es desenrotllen propostes de gestió adaptativa per a afrontar el canvi en el règim d’incendis associat al canvi climàtic. 

© Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo - CEAM

Parque Tecnológico C/ Charles R. Darwin, 14 46980 - PATERNA - VALENCIA - ESPAÑA

www.ceam.es TEL.: +34 609 644 051 info@ceam.es

 

  

 

Home  |  Mapa Web  | Contacte  |  Protecció de dades Avís legal  |  Intraweb