Home

CEAM

Programes Inv.

Projectes

Servicis

Publicacions

Contacte

PROGRAMA INVESTIGACIÓ FORESTAL

 

INCENDIS FORESTALS

 

RESTAURACIÓ FORESTAL

 

PUBLICACIONS

 

PROJECTES
RELLEVANTS

 

Memòria de Activitats

 

El Programa té com a objecte establir les bases científiques per a la millora de la gestió forestal en condicions mediterrànies. Els objectius específics plantejats són:

1.  Desenrotllar tècniques de prevenció d’incendis en formacions altament combustibles.

2.  Mitigar els efectes negatius dels incendis amb la protecció dels ecosistemes a curt i mitjà termini.

3.  Restaurar les muntanyes cremats i degradats per mitjà de l’establiment de comunitats vegetals d’alta capacitat de resposta al foc i resistents a la sequera.

4.  Conservar, millorar i revalorar les muntanyes valencianes (i, per extensió, mediterranis), augmentant el seu nivell d’adaptació a pertorbacions (canvi climàtic i incendis, i les seues interaccions).
 

© Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo - CEAM

Parque Tecnológico C/ Charles R. Darwin, 14 46980 - PATERNA - VALENCIA - ESPAÑA

www.ceam.es TEL.: +34 609 644 051 info@ceam.es