Home

CEAM

Programes Inv.

Projectes

Servicis

Publicacions

Contacte

PROGRAMA EFECTES DELS CONTAMINANTS I CICLE DEL CARBONI 

 

EFECTES DELS

CONTAMINANTS

 

CICLE DEL CARBONI

 

PUBLICACIONS

 

PROJECTES
RELLEVANTS

 

Memòria de

Activitats

 

 

El programa d’Efectes de la Contaminació té com a objecte l’estudi dels efectes dels contaminants atmosfèrics sobre la vegetació i de diversos aspectes associats al Canvi Climàtic. El programa se centra principalment en l’estudi dels nivells de contaminants i dels seus impactes sobre la vegetació, la deposició de compostos nitrogenats via atmosfèrica i l’observació sistemàtica de l’intercanvi de gasos d’efecte d’hivernacle entre els ecosistemes i l’atmosfera.
 

© Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo - CEAM

Parque Tecnológico C/ Charles R. Darwin, 14 46980 - PATERNA - VALENCIA - ESPAÑA

www.ceam.es TEL.: +34 609 644 051 info@ceam.es