INICI

CEAM

INVESTIGACIÓ

PROJECTES

SERVICIS

PUBLICACIONS

CONTACTE

PROGRAMA EFECTES DELS CONTAMINANTS I CICLE DEL CARBONI

 

PROGRAMA

 

PERSONES

 

PROJECTES

 

SERVICIS

 

PUBLICACIONS

 

Memòria de

Activitats

 

 

ÀREA DE EFECTES DELS CONTAMINANTS 

La missió principal de l’àrea d’efectes dels contaminants atmosfèrics és estudiar els nivells de contaminants gasosos i de la deposició atmosfèrica en ecosistemes naturals i sistemes agropecuaris i avaluar els impactes i riscos per a la vegetació. Les mesures de contaminants atmosfèrics es duen a terme tant amb analitzadors en continu com amb dosímetros passius desenrotllats per la Fundació CEAM. Estos estudis permeten identificar patrons temporals i espacials, zones de risc i avaluar excedències dels nivells i càrregues crítiques establides per a la protecció de la vegetació i en particular per als boscos d’Europa. Els estudis es duen a terme principalment en el marc d’iniciatives a nivell Europeu com els United Nations/ECE International Co-operative Programmes on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests (ICP Forests) and on Vegetation (ICP-Vegetation). La Fundació CEAM disposa a més d’un camp experimental amb Cambres de Sostre Descobert (OTCs, de l’anglés Open Top Chambers) en les que les plantes se sotmeten a concentracions elevades d’ozó i s’estudien els seus efectes, en interacció amb altres factors com l’aportació de N i la disponibilitat d’aigua. S’utilitzen també diversos tipus de bioindicadores, tant plantes vasculars com líquens.

Pel que fa als sistemes agropecuaris, és d’especial rellevància la mesura de les emissions d’amoníac (i també d’altres gasos com el metà) després de l’aplicació de fertilitzants en el camp per mitjà de diversos mètodes o en diversos sistemes de confinament de bestiar. Els resultats d’estos estudis contribuïxen a proposar bones pràctiques per a minimitzar els impactes d’estes activitats per via atmosfèrica en el medi ambient.


 

© Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo - CEAM

Parque Tecnológico C/ Charles R. Darwin, 14 46980 - PATERNA - VALENCIA - ESPAÑA

www.ceam.es TEL.: +34 609 644 051 info@ceam.es

 

  

 

Home  |  Mapa Web  | Contacte  |  Protecció de dades Avís legal  |  Intraweb