Home

CEAM

Programes Inv.

Projectes

Servicis

Publicacions

Contacte

PERFIL DE CONTRACTANT

ACCESSOS I SITUACIÓ

 

PERFIL DE CONTRACTANT

 

OFERTES D'OCUPACIÓ

 

CEAM
EN ELS MITJANS

 

VENDA DE LLIBRES

 

AVÍS LEGAL

 

@CEAM

 

 


 

LICITACIONS EN CURS

Expedient: CNM05-18: Subministrament d'un monitor per a mesurar formaldehid en fase gas i líquida de manera contínua a baixes concentracions, per mitjà de la reacció d'Hantzsch. 
Data fi de presentació d'oferta: 29/03/2018 15:00

Expedient: AM-CNM04-18: Contracte de subministrament. Adquisició de diferents analitzadors per a monitoratge d'aire ambient en règim d'immissió que se separaran en tres lots: a) LOT 1: Monitor simultani d'àcid sulfhídric (H2S) i de diòxid de sofre (SO2) b) LOT 2: Monitor d'ozó (O3) c) LOT 3: Monitor d'òxids de nitrogen (NOx) i monitor de diòxid de nitrogen (NO2).
Data fi de presentació d'oferta: 23/03/2018 15:00


PERFIL DE CONTRACTANT  

  Des del 1 de gener de 2017: Plataforma de Contractació del Sector Públic

El CEAM publica ací les seues Instruccions de contractació (apartat 2) que formen part del Manual de Procediments v.5.3, aprovat a desembre de 2015, en el context dels quals s’apliquen i interpreten. 

Es publiquen també en este apartat, les Instruccions per a la correcta execució dels servicis externs contractats .

Des de desembre de 2011 fins a desembre de 2016: Plataforma de Contractación de la Generalitat


CONTRACTES   

Contractes:  Registre oficial de contractes de la Generalitat Valenciana 


Dades de contacte:

Entitat: Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo - CEAM
Domicili: C/ Charles R. Darwin, 14 -PARQUE TECNOLÓGICO
Localitat i codi postal: 46980 - PATERNA (VALENCIA)
Telèfon: 609 644 051
info@ceam.es

 


 

© Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo - CEAM

Parque Tecnológico C/ Charles R. Darwin, 14 46980 - PATERNA - VALENCIA - ESPAÑA

www.ceam.es TEL.: +34 609 644 051 info@ceam.es