Home

CEAM

Programes Inv.

Projectes

Servicis

Publicacions

Contacte

PERFIL DE CONTRACTANT

ACCESSOS I SITUACIÓ

 

PERFIL DE CONTRACTANT

 

OFERTES D'OCUPACIÓ

 

CEAM
EN ELS MITJANS

 

VENDA DE LLIBRES

 

AVÍS LEGAL

 

@CEAM

 

 


PERFIL DE CONTRACTANT  

Fins al 8 de març de 2018: La Fundació CEAM publica ací les seues Instruccions de contractació que formen part del Manual de Procediments del CEAM, v.5.4 de desembre de 2017, en el context dels quals s'apliquen i interpreten.

Des del 9 de març de 2018: la contractació de béns i servicis per part de la Fundació ve regulada per la llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic .

Instruccions per a la correcta execució dels servicis externs contractats .


  Des del 1 de gener de 2017: Plataforma de Contractació del Sector Públic

Des de desembre de 2011 fins a desembre de 2016: Plataforma de Contractación de la Generalitat


CONTRACTES   

Contractes:  Registre oficial de contractes de la Generalitat Valenciana 


Dades de contacte:

Entitat: Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo - CEAM
Domicili: C/ Charles R. Darwin, 14 -PARQUE TECNOLÓGICO
Localitat i codi postal: 46980 - PATERNA (VALENCIA)
Telèfon: 609 644 051
info@ceam.es

 


 

© Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo - CEAM

Parque Tecnológico C/ Charles R. Darwin, 14 46980 - PATERNA - VALENCIA - ESPAÑA

www.ceam.es TEL.: +34 609 644 051 info@ceam.es