Home

CEAM

Programes Inv.

Projectes

Servicis

Publicacions

Contacte

NOTA DE COPYRIGHT

ACCESSOS I SITUACIÓ

 

PERFIL DE CONTRACTANT

 

OFERTES D'OCUPACIÓ

 

CEAM
EN ELS MITJANS

 

MATERIAL AUDIOVISUAL

 

AVÍS LEGAL

 

@CEAM

 

 

  Nota de copyright

Tots els drets dels continguts d’este WebSite són propietat de la Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d’Estudis Ambientals del Mediterráneo-CEAM, llevat que s’indique el contrari. No poden ser reproduïts lliurement. Per a la seua utilització s’ha de sol·licitar el permís escrit dels propietaris del copyright.

Els logotips, marques, imatges, textos, etc. són propietat de la Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d’Estudis Ambientals del Mediterráneo-CEAM. Prohibida la seua reproducció total o parcial per qualsevol mitjà sense permís escrit del propietari.

La Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d’Estudis Ambientals del Mediterráneo-CEAM perseguirà l’incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu WebSite exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

La Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d’Estudis Ambientals del Mediterráneo-CEAM es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu WebSite, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i servicis que es presten a través de la mateixa com la forma en què estos apareguen presentats o localitzats en els seus WebSite.

Sol·licitud d’autorització: info@ceam.es


 

© Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo - CEAM

Parque Tecnológico C/ Charles R. Darwin, 14 46980 - PATERNA - VALENCIA - ESPAÑA

www.ceam.es TEL.: +34 609 644 051 info@ceam.es