Home

CEAM

Programes Inv.

Projectes

Servicis

Publicacions

Contacte

ACTUALITAT    

ACCESSOS I SITUACIÓ

 

PERFIL DE CONTRACTANT

 

OFERTES D'OCUPACIÓ

 

CEAM
EN ELS MITJANS

 

MATERIAL AUDIOVISUAL

 

AVÍS LEGAL

 

@CEAM

 

 

 


Novembre de 2018


L'ozó causa reduccions en la biomassa dels xops d'un 4% des del període preindustrial.

Un estudi meta-analític del CEAM amb investigadors xinesos conclou que els nivells actuals d'ozó han causat una reducció en la biomassa dels xops del 4% des del període preindustrial. L'augment dels nivells en el futur, tal com prediuen els models, augmentarien les pèrdues fins a un 33%. Els xops són plantes molt sensibles a aquest contaminant. 

L'estudi s'ha publicat a la revista  Science of the Total Environment

Feng, Z., Shang, B., Gao, F., and Calatayud, V., 2019. Current ambient and elevated ozone effects on poplar: A global meta-analysis and response relationships. Science of the Total Environment, 654: 832-840. http://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.11.179 

 


Octubre de 2018


Jornada de presentació del nou projecte LIFE sobre "Reducció de l'ús i emissió de plaguicides al medi ambient per mitjà de ferramentes i tecnologies de fàcil ús".

Dilluns 29 d'octubre: jornada de presentació del nou projecte LIFE sobre "Reducció de l'ús i emissió de plaguicides al medi ambient per mitjà de ferramentes i tecnologies de fàcil ús". PERFECT LIFE (LIFE 17/ENV/ÉS/000205, en la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural. 

Està dirigit a públic en general, tècnics del sector agrari, mediambiental, i agricultors.

PROGRAMA


Setembre de 2018


El CEAM participa en el "Grupo Operativo para la reducción de GEI" .

El passat 18 de setembre es va aprovar la concessió d'ajudes per a la formació de grups operatius supraautonòmics en relació a l'associació AEI-AGRI en el marc del Programa Nacional de Desenrotllament Rural 2014-2020. 

Entre els grups que tindran ajuda per a la seua formació, es troba Grup Operatiu per a la reducció de gasos d'efecte d'hivernacle en el sector porcí, en el que participa la Fundació CEAM.  

Formada per: PigCHAMP Pro Europa S.L. (representant), l'Associació Nacional de Productors De Bestiar Porcí (ANPROGAPOR), Basque Centre for Climate Change (BC3), Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM), Federació d'Explotacions Acreditades Sanitàriament (FEASPOR), l'ADS d'Ejea i l'Associació Agrària de Jóvens Agricultors (ASAJA). Com a membres subcontractats participen VEPORSE, l'Institut Basc d'investigació i desenrotllament Agrari (NEIKER-Tecnalia) i el Centre d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària d'Aragó (CITA Aragó).

L'objectiu d'este grup operatiu és realitzar un pla de treball detallat per a la valoració i promoció d'innovacions tecnològiques que permeten una reducció de l'emissió de GEI en el sector porcí a través de la publicació d'una guia de divulgació de tècniques de reducció de GEI per al sector porcí.

La formació d'este grup operatiu és una actuació cofinançada per la Unió Europea. dels 58.130,66 € de subvenció màxima concedida, el 80% està finançat amb fons del FEADER i el 20% restant per l'AGE. Estes ajudes s'emmarquen en el Programa Nacional de Desenrotllament Rural 2014-2020 i és la Direcció General de Desenrotllament Rural i Política Forestal del Ministeri d'Agricultura, Pesca i alimentació l'autoritat de gestió encarregada de l'aplicació d'ambdós. 


El Patronat de la Fundació aprova el Pla Estratègic 2018-2021

El patronat de la Fundació Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM), presidit per la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, ha aprovat el Pla Estratègic per al període 2018-2021. 

Amb aquest segon pla s'emmarquen els objectius del CEAM en tres grans eixos estratègics i s'encaixen les seues actuacions en el sistema valencià d'I+D+i.

Pla Estratègic 2018-2021


Agost de 2018


El CEAM ha realitzat l'informe urgent sobre l'impacte de l'incendi forestal de Llutxent, 2018, per a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. 

En este informe es descriu l'avaluació de l'impacte ecològic de l'incendi que va afectar els termes municipals d'Ador, Barx, Gandia, Llutxent, Pinet, Quatretonda i Rótova, amb una superfície total de 3.270 ha (3.146 ha en terreny forestal).

L'incendi es va iniciar el 6 d'agost i va ser extingit el dia 12. 

La prospecció de camp s'ha realitzat durant els dies 14,16 i 17 d'agost. 

 Informe incendi Llutxent, 2018


Juliol de 2018


L'Agència Espacial Europea realitza vols hiperespectrals sobre una estació de fluxos del CEAM.

L'Agència Espacial Europea (ESA) ha realitzat a l'estació de Majadas de Tiétar, gestionada pel CEAM, dues campanyes de preparació de la missió FLEX (FLuorence Explorer), el vuitè "Earth Explorer" del programa d'observació de la terra de la ESA. Es van realitzar vols per recollir imatges de sensors hiperespectrals aeroportats (HyPLANT el 24 de juny, APEX el 16 de juliol), coincidint amb passades del satèl•lit Sentinel-3B. 

  

Més de 20 investigadors europeus van participar en la instal•lació de diversos equips específics i la realització de nombroses mesures de camp (ecofisiològiques, reflectància, fluorescència, biomassa, nutrients, ...). Els centres implicats, a més del CEAM, han estat el Max PlanckInstitute (BGC-MPI, Jena), el CSIC, l'INIA i les Universitats d'Extremadura, Granada, Innsbruck, per a les mesures in-situ, i l'ESA, el Forschungszentrum Jülich i Czck Globe per la part teledetecció. L'estació és un dels 5 llocs experimentals seleccionats a tota Europa per a aquesta campanya de l'ESA. 

      

L'estació de fluxos de Majadas de Tiétar és actualment la més equipada del sud d'Europa ja que compta amb 6 torres de mesures de fluxos per "eddy covariance" totalment instrumentades, lisímetres, sap-flows, més de 100 sensors de temperatura i humitat del sòl, així com 3 torres radiomètriques, una d'elles amb un sistema FLOX de mesures hiperespectrals i de fluorescència passiva, que aporta dades contínues tant de la coberta arbòria com de la pastura. Aquest últim equipament és operat pel BGC-MPI i ha estat clau per a selecció de l'estació per part de l'ESA.


CEAM participa en el primer llibre sobre danys visibles per ozó en plantes de la Xina.

Un investigador del CEAM és coautor de la primera guia dedicada a descriure els danys per ozó en 49 plantes xineses. Atès que els danys visibles per ozó són l'única evidència clara de l'impacte per aquest contaminant al camp, el seguiment d'aquests danys s'ha incorporat en programes de seguiment de la salut forestal a Europa i Amèrica del Nord, però no a Àsia. La informació del llibre serà útil com a referència per avaluar el risc de l'ozó per a la vegetació a la Xina. El CEAM té una dilatada experiència en aquest tipus d'estudis, ja que ha participat en programes internacionals de Nacions Unides com l'ICP-Forests i ha col•laborat amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació sobre aquesta temàtica des de l'any 2000. També ha desenvolupat un lloc web de danys per ozó: http://www.ozoneinjury.org/

 


La societat decidix com restaurar els paisatges cremats i degradats de la Comunitat Valenciana.

Després d'un incendi forestal o l'abandó d'una pedrera, les mesures per a recuperar la naturalesa danyada no sempre tenen en compte a les poblacions afectades. Per això, un equip multidisciplinari d'universitats, centres d'investigació i ONG ha posat en marxa un projecte pioner per a definir com i on cal aplicar mesures de restauració ecològica per a recuperar els nostres paisatges, i fer-ho d'una manera participatiu, integrant la visió i les aspiracions de la població. Demà, dijous 5 de juliol, se celebra un taller a Alacant amb la participació d'agricultors, empreses turístiques, ONG, tècnics de l'administració o caçadors, per a explorar iniciatives de restauració en esta zona del sud d'Alacant, una de les dos àrees pilot del projecte.

Recuperar boscos cremats, crear zones humides, renaturalitzar el llit d'una rambla o un riu, restaurar zones en risc de desertificació… són alguns exemples de restauració ecològica –la recuperació d'ecosistemes degradats, danyats o destruïts– que es realitzen en paisatges mediterranis de la Comunitat Valenciana. Unes mesures que ajuden a la naturalesa i oferixen beneficis a la societat com la lluita contra el canvi climàtic, el control d'inundacions o la recuperació del valor estètic d'eixos paisatges degradats.

No obstant això, a vegades estes iniciatives no estan correctament planificades, no compten amb el suport de la població local o no actuen sobre les àrees prioritàries. Per a millorar esta situació, investigadors de la Universitat d'Alacant, la Universitat de Barcelona, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, la Fundació Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani i WWF, han posat en marxa el projecte ‘Recuperando nuestros paisajes (TERECOVA)’, que busca desenrotllar ferramentes per a determinar què i on s'ha de restaurar, començant per dos iniciatives pilot a la Comunitat Valenciana.

Notícia completa en WWF: La sociedad decide cómo restaurar los paisajes quemados y degradados de la Comunidad Valenciana


Maig de 2018


L'aplicació de llots de depuradora millora la taxa de segrest i el balanç global de C en repoblacions forestals de Pinus halepensis.

Un article recentment publicat en la revista Land Degradation & Development (DOI: 10.1002/ldr.2897) posa de manifest els beneficis d'utilitzar llots de depuradora en reforestacions de pi blanc des del punt de vista del segrest de C. El treball revisa diverses experiències de la Fundació CEAM de plantació de brinzales de Pinus halepensis amb aplicació de biosólidos. Estes inclouen un ampli rang de dosi d'aplicació, tipus de llot, i temps d'avaluació des de la plantació. 

Els autors han avaluat distintes fraccions de C a escala de clot de plantació i seleccionat el millor dels tractaments en cada zona experimental en funció de l'àrea basal dels mateixos. En totes les experiències almenys un tractament d'aplicació de llot va millorar l'èxit de la repoblació al combinar la supervivència i el creixement dels pins. Les fraccions de C més sensibles a les esmenes van ser l'acumulació de fullaraca i, especialment, la biomassa radicular en els primers 20 cm de sòl. 

Els tractaments que van mostrar millors combinacions de supervivència i creixement dels pins van incrementar entre 0.046 a 0.293 kg C m2 any-1  les taxes anuals d'acumulació de C en relació als seus respectius controls. Açò pot representar un efecte positiu a més llarg termini de l'aplicació de biosólidos sobre el segrest de C, representant una millora del balanç de C en reforestacions de zones Mediterrànies degradades.

https://doi.org/10.1002/ldr.2897 


Plantes per millorar la qualitat de l'aire interior.

Investigadors del CEAM han participat en un article publicat a la revista Trends in Plant Science on es proposa l'ús de plantes per millorar la qualitat de l'aire interior, una solució que fins ara ha estat subexplotada. En els edificis s’acumulen diferents contaminants degut a les emissions dels mobles, catifes, gas o productes de neteja entre altres, que són tòxics o fins i tot potencialment carcinògens com és el cas del formaldehid. En aquest article s'han identificat diversos aspectes que s'han d’estudiar en el futur per millorar el potencial de les plantes per tal de crear espais interiors més sans. 

Fins ara les plantes d'interior es seleccionen amb criteris estètics i no en base a criteris científics. Per això, és important conèixer els diferents mecanismes pels quals les plantes contribueixen a eliminar els contaminants i així poder triar les plantes d'interior més adequades. S'haurien de potenciar les plantes que mostren una major capacitat d'absorció dels contaminants a través dels estomes (porus per a l'intercanvi de gasos) de les fulles, augmentant si és necessari la il•luminació per augmentar aquesta absorció. A més, les plantes presenten poblacions de microorganismes associats a les arrels que també contribueixen a eliminar els contaminants, pel que s'hauria de seleccionar aquelles espècies que presenten els microorganismes més eficients. Pel contrari, s'han d'evitar les plantes que poden produir al•lèrgies o que emeten compostos volàtils orgànics, ja que aquests reaccionen en l'aire amb compostos oxidants i es formen compostos secundaris perjudicials per a les persones. En el futur, el disseny dels espais interiors, especialment en els llocs de treball, hauria d'incloure sistemes mixtos basats en purificadors d'aire i una selecció de plantes que puguen millorar la qualitat de l'aire interior d'una manera efectiva i més sostenible.

L'article pot descarregar-se ací: https://doi.org/10.1016/j.tplants.2018.03.004


Abril de 2018


Nova pàgina web (http://www.ceam.es/SST) dedicada al seguiment i anàlisi de la temperatura del mar en el Mediterrani..

El Àrea de Meteorologia i Dinàmica de Contaminants del CEAM ha llançat una nova pàgina web (http://www.ceam.es/SST) dedicada al seguiment i anàlisi de la temperatura del mar en el Mediterrani. En esta nova web es mostren, a partir de dades obtingudes des de satèl·lits meteorològics, tant mapes amb les últimes dades disponibles de temperatura del mar com a mapes amb valors mitjans climatològics que s'estenen des de 1982 fins a l'actualitat.

Esta web, emmarcada dins del projecte d'investigació VERSUS (http://www.ceam.es/versus), ha sigut destacada com a exemple d'ús de dades del Programa Europeu d'Observació de la Terra Copernicus. Concretament, s'utilitzen per a l'anàlisi de temperatura del mar dades subministrades pel Copernicus Marine Environment Monitoring Service (CMEMS). 

Es pot consultar la referència al CEAM en la web de CMEMS en:

 http://marine.copernicus.eu/usecases/monitoring-intense-rain-events-mediterranean-sea-area/


La nostra estació experimental de Majadas de Tiétar acull a un curs del programa europeu de formació TRUSTEE (Training on Reme't Sensing for Ecosystem Modeling).

L'estació experimental va ser implementada per la Fundació CEAM al maig de 2003 en la devesa bouenca de Majadas de Tiétar amb la instal·lació de la torre de fluxos de CO2 i H2O en el marc de projectes d'investigació europeus destinats a estudiar el balanç de carboni dels ecosistemes terrestres. És actualment l'estació de mesura de fluxos en ecosistemes terrestres més completa i avançada de la península Ibèrica i del sud d'Europa. En l'estació col·laboren investigadors del CEAM, del CSIC, de la Universitat d'Extremadura i del Max Planck Institute (Jena, Alemanya) per a estudiar els efectes del canvi climàtic sobre els ecosistemes de devesa amb un enfocament multidisciplinari.

Del  12 al 19 de Març es va organitzar el curs formatiu sobre “Disseny experimental i recol·lecció de dades (dades biofísiques de camp, teledetecció)” del programa Europeu TRUSTEE (Training on Reme't Sensing for Ecosystem Modeling), que va acollir 16 jove investigadors europeus en formació. El curs formatiu es va concloure amb un acte de divulgació en el poble de Majadas del Tiétar on es va presentar un xicotet vídeo divulgatiu sobre els estudis que es realitzen en l'estació experimental.

      


Març de 2018


COL•LABORACIÓ AMB XILE

El Ministeri d'Educació de Xile ha finançat un projecte de col•laboració i intercanvi entre el Departament d'Ecologia Aplicada de la Universitat Catòlica de Xile i el CEAM.

A principis de 2018 s'ha iniciat un projecte de col•laboració i desenvolupament amb el departament d'Ecologia Aplicada i Sostenibilitat de la Univ. Catòlica de Santiago de Xile. A partir de la visita realitzada pel Dr. E. Arellano durant l'estiu de 2017, es va sol•licitar a la CONICYT (Ministeri d'Educació de Xile) la creació d'una xarxa per a l'intercanvi d'experiències i coneixements en el camp de la Restauració Ecològica de Ecosistemes i Impactes dels Incendis Forestals. A principis d'aquest any es va aprovar i té una durada de 2 anys en els quals es realitzaran visites conjuntes per part d'ambdues institucions, s'organitzaran tallers i seminaris i es dissenyaran assajos conjunts que permetin millorar les tècniques de restauració en els dos països.


Febrer de 2018


Visita del nou Secretari Autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic, Francisco Javier Quesada, i del Sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Cclicmàtic i Desenvolupament Rural, Jose Moratal. 20 de febrer de 2018.

Van visitar la instal·lació EUPHORE detallant les principals línies d'actuació en marxa i a continuació es van reunir amb els responsables de les distintes àrees d'investigació exposant-los els projectes en curs i la importància dels mateixos per a la societat valenciana.

En la foto el Secretari Autonòmic amb la Directora Executiva i alguns dels responsables d'investigació.


PRESENTACIÓ DELS RESULTATS DEL PROJECTE SILCO “Potenciales hídricos, contenido en agua y clorofila en acículas y caracterización morfológica, foliar y de ramillos”.

El passat dia 20 de febrer es va realitzar la presentació dels resultats del projecte SILCO que s'ha desenvolupat durant l’any2017. Este projecte ha sigut finançat per la Conselleria de Medi Ambient, Administració Local i Ordenació del Territori (D.G. de Medi Ambient) de la Comunitat de Madrid a través de l'empresa mediambiental SILCO S.L. i ha participat el CEAM i l'empresa ECONEX.

En aquest projecte s'han estudiat processos de decaïment i mortalitat en pinedes del sud de Madrid. Els resultats es van presentar en un acte coordinat per D. Jesús Montoro i introduït per D. Felipe Ruza (Subdirector de Conservació de Medi Natural).

RESUM EXECUTIU DE L'INFORME FINAL

Després de la presentació va haver-hi una sessió de discussió amb els tècnics de medi ambient i ajuntaments sobre la problemàtica que estan observant des de fa uns quants anys en aquestes pinedes de pi blanc (Pinus halepensis).


El CEAM imparteix un seminari sobre Contaminació per Ozó i Vegetació en el Ecological Science Frontier Forum de l'Acadèmia de Ciències de la Xina.

  

El Dr. Vicent Calatayud ha impartit un seminari sobre contaminació per ozó i vegetació al Mediterrani convidat per l'Acadèmia de Ciències de la Xina a Pequín. En ell es van donar a conèixer les línies d'investigació del CEAM a diversos investigadors xinesos. 

Es van abordar les especificitats de la problemàtica de l'ozó per a les plantes mediterrànies, algunes de les quals presenten adaptacions que les fan més tolerants a l'estrès oxidatiu. Aquesta característica requereix el desenvolupament de nivells crítics d'ozó específics per a cultius i vegetació mediterrània. El CEAM ha participat en la proposta de diversos dels Nivells Crítics per a la vegetació que es recullen en el recent "Manual sobre Metodologies i Criteris per Modelitzar i Mapejar les Càrregues i Nivells Crítics i els Efectes, Riscos i Tendències de la Contaminació Atmosfèrica" del Conveni de Contaminació Atmosfèrica Transfronterera a Llarga Distància de la CEPA (Nacions Unides), publicat el 2017. 

De particular interès per als investigadors xinesos van ser els resultats dels projectes sobre mesures de fluxos d'ozó a les torres de fluxos del CEAM. 

En l'actualitat el CEAM col•labora amb investigadors xinesos en diversos estudis sobre efectes de l'ozó sobre la vegetació, algun d'ells des d’una perspectiva global.


Gener de 2018


Presentació del LIFE TECMINE en la IV Jornades de Mineria i Desenvolupament Sostenible de Villar del Arzobispo.

  

El projecte LIFE TECMINE, impulsat per la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, va ser presentat el passat 20 de gener en les IV Jornades Mineria i Desenvolupament Sostenible, organitzades per la Coordinadora per la Serrania Viva en la localitat valenciana de Villar del Arzobispo.

Llegir més: https://goo.gl/1VoMu2


Primer any de resultats de l'experiment manipulatiu de precipitació en l'estació experimental de Teresa de Cofrents (projecte SURVIVE-2 PN I+D+I, CGL2015-69773-C2-2-P).

L'estació experimental de Teresa de Cofrents (València) es va establir a l'hivern de 2016,en el marc del projecte SURVIVE-2. En ella s'estan duent a terme treballs d'investigació per a avaluar l'impacte dels canvis en el règim de precipitacions, a escala de comunitat. En l'estació es distribuyen12 parcel·les de 3x3m que inclouen quatre nivells de disponibilitat hídrica. Les parcel·les estan equipades per a controlar variables abiòtiques i volum d'aigua exclosa. El seguiment inclou l'estructura i composició de la comunitat, productivitat aèria i subterrània, taxa de descomposició de la fullaraca, i patró fenològic i de creixement de les espècies vegetals dominants.

Resultats del primer any: https://www.researchgate.net/publication

Investigador responsable: Alejandro Valdecantos


La temperatura del Mediterrani ha augmentat 1.27 graus de mitjana en els últims 35 anys, segons investigadors del CEAM.

Segons l'estudi d'investigadors de la Fundació Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani, publicat en un número especial de la revista Pure and Applied Geophysics, la temperatura del mar Mediterrani ha augmentat 1.27 graus de mitjana en les tres últimes dècades.

Este calfament del mar s'ha accelerat en els últims 20 anys, probablement a causa de l'acumulació de vapor d'aigua i contaminants en la conca mediterrània.

Llegir més..

Cita del artículo: Sea Surface Temperature in the Mediterranean: Trends and Spatial Patterns (1982–2016). Pastor, F., Valiente, J.A. & Palau, J.L. Pureand Applied Geophysics. (2017). https://doi.org/10.1007/s00024-017-1739-z


Desembre de 2017


INCENDIS A CALIFÒRNIA:  Intercanvi d'experiències entre el FOREST SERVICE (USDA) i el Programa d'Investigació Forestal del CEAM.

El Departament d'Estat dels Estats Units ha invitat Ramón Vallejo, Director Científic del CEAM, a participar en un intercanvi d'experiències amb tècnics del Forest Service (USDA) i la Universitat de California-Davis amb l'objectiu de desenrotllar noves estratègies i ferramentes per a la gestió de zones cremades.

En el transcurs de la visita, Ramón Vallejo ha intercanviat coneixements sobre ecologia i resposta dels ecosistemes mediterranis al foc i ha exposat l'experiència valenciana en prevenció i restauració de zones cremes.

   


Novembre de 2017


Visita d'Alumnes de Màster de la Universitat de València.

Els alumnes del Màster en Contaminació i Toxicologia Ambientals de la Universitat de València han visitat la Fundació CEAM per a conéixer les seues instal·lacions i la seua activitat. Han visitat els laboratoris de dosimetria i EUPHORE i s'han familiaritzat amb l'ús d'alguns equips per a realitzar mesures ecofisiològiques que són importants per als seus estudis. 

Investigadors de la Fundació CEAM participen com a professors de l'esmentat Màster des de l'any 2008, dirigint treballs de final de màster a diversos alumnes cada any. El centre també s'oferix als estudiants per a realitzar pràctiques d'empresa.


El Pla d'Igualtat de CEAM rep el visat de la Generalitat Valenciana.

Al Novembre de 2017 va ser aprovat, per la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, el Pla d'Igualtat de la Fundació CEAM. Per eixe motiu se'ns va concedir el visat i el segell "Fent Empresa. Iguals en Oportunitats" . L'obtenció d'esta certificació és un indicador que CEAM està compromesa amb l'establiment i desenrotllament de polítiques que integren la igualtat de tracte i oportunitats entre hòmens i dones.

 

En la Fundació CEAM sempre s'ha respectat i promogut el principi d'igualtat d'oportunitats i de tracte entre dones i hòmens, i s'ha treballat per a garantir la igualtat entre ambdós sexes.


Conferència del Dr. Millán Millán Muñoz en l'acte de presentació de la nova Càtedra DAM.

Depuración de Aguas del Mediterráneo – DAM i la Universitat de València organitzen l'acte de presentació de la nova Càtedra DAM de Gestió Integral i Recuperació de Recursos de l'Aigua Residual. L'objectiu de la Càtedra és promoure activitats formatives, culturals, d'investigació i d'extensió universitària, orientades cap al coneixement i difusió de la gestió i la recuperació de recursos de l'aigua residual.

Un dels reptes més importants de la Càtedra serà aconseguir que, tant en el sector industrial com en la societat en general, les aigües residuals no es conceben com un mer residu de què hàgem de desfer-nos sinó com una font de recursos (aigua, energia i fertilitzants, entre altres) d'enorme valor econòmic i ambiental. L'acte de presentació comptarà amb la col·laboració del Dr. Millán Millán Muñoz, director emèrit del Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani – CEAM, que ens oferirà una conferència magistral sobre el El Cicle de l'Aigua en la Península Ibèrica i Conca Mediterrània Occidental: Claus i Pistes Sobre la Situació Actual.
S'agraïx omplir el següent formulari per a realitzar la inscripció.

Invitació:

Enlace: http://efiaqua.feriavalencia.com/presentacion-la-catedra-dam/


Octubre de 2017


  X Seminario Agroecología, Cambio Climático y Agroturismo. 19-20 de octubre 2017,Orihuela (Alicante).

TRÍPTICO          PROGRAMA  


Setembre de 2017


 

  Investigadors del CEAM estretixen la col·laboració sobre contaminació atmosfèrica amb Xina

El CEAM ha continuat en 2017 la col·laboració amb el Research Center for Eco-Environmental Sciences (RCEES) de l'Acadèmia de Ciències Xina gràcies a l'estada d'un investigador del CEAM en l'esmentat centre. El RCEES és un institut de referència a Àsia sobre la temàtica dels efectes de la contaminació atmosfèrica sobre els cultius i vegetació natural. 

La col·laboració del CEAM amb el grup del Dr. Zhaozhong Feng del RCEES va començar l'any 2013 i des de llavors s'han realitzat nombrosos estudis conjuntament que han sigut publicats en revistes internacionals com Plant, Cell and Environment, STOTEN o Environmental Pollution. Estos estudis inclouen tant treballs de síntesi aplicant tècniques de metaanàlisi com investigacions sobre les respostes de diversos tipus de plantes enfront de l'ozó en condicions controlades. 

Cal destacar que el RCEES disposa des d'enguany d'un sistema de fumigació amb ozó a cel obert (O3 FACE), un tipus d'instal·lació de les quals hi ha molt poques al món. Els resultats d'estos estudis són rellevants per a l'avaluació de riscos per ozó en la vegetació i per al desenrotllament de polítiques de protecció de la vegetació enfront d'este contaminant. 

La col·laboració CEAM-RCEES també ha contribuït a aplicar a Àsia les metodologies europees de referència per a l'estimació dels riscos de la vegetació basades en els fluxos d'ozó.

Foto: Visita del Dr. Calatayud (CEAM, primer per l'esquerra) a l'O3 FACE del Dr. Feng (RCEES, tercer per l'esquerra)


Menors impactes de l'ozó en zones subtropicals que els estimats per models globals

Estació experimental d'OTCsdel RCEES

Un estudi de síntesi liderat pel RCEES (CAS, Xina) en el que participa el CEAM conclou que els models globals sobreestimen els impactes de l'ozó en àrees dominades per espècies de fulla ample perenne (EBL). Després d'analitzar els resultats de 71 estudis per mitjà d'un metaanálisis, s'ha observat que la sensibilitat a l'ozó de les EBL d'estes espècies, dominants en algunes zones subtropicals, és menor que el de les espècies caducifòlies de zones temperades en què es basen les estimacions dels models. 

Atés que les EBL es troben àmpliament representades també en zones tropicals i mediterrànies, estes noves dades són rellevants per a una futura reavaluació dels impacte de l'ozó en l'assimilació de carboni i en la producció de biomassa dels boscos a nivell global.

L'article, publicat en la revista Plant, Cell and Environment, es pot consultar en: http://rdcu.be/vvfN


Juny de 2017


 

  Menor impacte de l'ozó en condicions d'estrés hídric

El CEAM ha publicat un estudi sobre els efectes de l'ozó en el xop en condicions d'estrés hídric. L'estudi ha sigut liderat pel RCEES (CAS, Xina) i col·labora també el CNR (Itàlia). Es preveu que els nivells de fons d'ozó troposfèric continuen augmentant en el futur i que en paral·lel augmenten els episodis d'estrés hídric. El xop és un cultiu arbori de gran importància a nivell mundial. 

Els resultats obtinguts  mostren que els efectes negatius exclusivament deguts a l'ozó sobre la fotosíntesi i la producció de la biomassa en els xops es veuen reduïts baix condicions d'estrés hídric. Estos resultats tenen rellevància en el marc de l'establiment de nivells crítics d'ozó per a la protecció d'este cultiu i per a la modelització dels efectes de l'ozó en el context del canvi climàtic.

Gao, F., Catalayud, V., Paoletti, E., Hoshika, Y., Feng, Z. (2017). Water stress mitigates the negative effects of ozone on photosynthesis and biomass in poplar plants. Environmental Pollution 230. 268-279.

http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2017.06.044


Nou estudi sobre les relacions dosi-respostes de l'ozó en xop.

En un estudi liderat pel RCEES (CAS, Xina) i en el que participa el CEAM, s'han investigat els impactes de l'ozó en dos varietats de xop. Es conclou que l'ozó afecta més la fotosíntesi que a la morfologia dels fulles i que la biomassa. S'han establit funcions dosis respostes per als diversos paràmetres, que seran d'utilitat per a l'avaluació dels riscos per ozó en xop.

Shang, B., Feng, Z., Li, P., Yuan, X., Xu, Y.,Calatayud, V., (2017). "Ozone exposure- and flux-based response relationships with photosynthesis, leaf morphology and biomass in two poplar clones." Sci Total Environ 603-604, 185-195.

http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.06.083


Intercanvi d'experiències en restauració amb la Universitat Catòlica de Santiago de Xile.  

El proppassat 15 i 16 de juny ens ha visitat Eduardo Arellano, investigador del departament d'Ecologia Aplicada i Sostenibilitat de la Universitat Catòlica de Santiago de Xile.

Nota de premsa:


La Càtedra Kiwa-UPV oferix una conferència sobre canvi climàtic a càrrec de D. Millán Millán.  

La Càtedra Kiwa-UPV oferix una conferència sobre canvi climàtic a càrrec de D. Millán Millán.La.La Cátedra Kiwa-UPV celebra el seu acte inaugural amb la conferència de D. Millán Millán, actual director emèrit del Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM), titulada “Els Usos del Sòl i el Canvi Climàtic Estem a temps de revertir-ho?”.

La conferència tindrà lloc en el Saló de Graus de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural (EAMN), pertanyent a la Universitat Politècnica de València (UPV), el divendres, 16 de juny, a les 9:45 hores.Horas.

Millán Millán parlarà d'una greu causa del canvi climàtic, silenciada per resultar incòmoda. Es tracta dels intensos canvis d'ús del sòl que, en el cas de la Comunitat Valenciana, han suposat una forta urbanització del litoral, un canvi en els sistemes de reg i la desforestació dels boscos de l'interior. Estos canvis han alterat el cicle hidrològic, provocat sequeres i fenòmens climatològics extrems cada vegada més freqüents.


Projecte Europeu PHOTOCITYTEX: esdeveniment final el 9 de juny de 2017 en Quart de Poblet  


Abril de 2017


Visita del Dr. Hugh Saffordl, investigador de l'USDA-Forest Service Pacific Southwest Regió, per a intercanviar experiències de prevenció d'incendis i restauració aplicades a Califòrnia i la Comunitat Valenciana.

Amb motiu de la visita realitzada per l'investigador de l'USDA-Forest Service Pacific Southwest Regió per a estudiar els protocols de restauració aplicats a la Comunitat Valenciana, s'ha celebrat una trobada amb tècnics de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural, CIEF i CEAM per a intercanviar experiències de prevenció d'incendis i restauració aplicades a Califòrnia i la Comunitat Valenciana.

Un resum de la presentació realitzada per Hugh Safford pot descarregar-se en el següent enllaç:


Workshop "NanoMONITOR 1st Stakeholders’ day". 4 April 2017. Valencia, Spain

Info:    Programa:


Març de 2017


El Director Emérito del CEAM, Millán Millán Muñoz, recibió durante los días 24 y 25 de Marzo a un equipo dirigido por John D. Liu, documentalista de la televisión norteamericana CBS y del Banco Mundial.

El motivo de su visita ha sido la grabación de un documental sobre la relación entre la modificación del entorno natural por la mano del hombre y sus consecuencias sobre el clima de la zona. En concreto, la cuenca del Mijares podría resultar un ejemplo ilustrativo de cómo la transformación agrícola y forestal a lo largo de la reciente historia ha podido afectar al desarrollo habitual de los ciclos de tormentas, y con ello al régimen pluviométrico normal de la cuenca. Esta circunstancia podría mostrar similitudes con otros procesos más intensos que se han producido en otras zonas del planeta y que han determinado cuadros agudos de desertificación. 

Es en este punto donde la experiencia que la Fundación CEAM ha venido atesorando como fruto de los trabajos realizados en el ámbito de la Comunidad Valenciana, tanto en lo que se refiere a la dinámica atmosférica como a la gestión forestal, podrían contribuir al diseño de estrategias correctivas de estos procesos de degradación ambiental, en muchos casos derivados de la alteración de la íntima y compleja relación entre usos/gestión del suelo y el ciclo hídrico.

John D. Liu, es documentalista de la televisión norteamericana CBS, así como de las actuaciones del Banco Mundial en relación a varios de sus programas de restauración de ecosistemas en China y otros países de África y Asia.


Newsletter Nº4 - Proyecto europeo CASCADE [GA283068]

Es descriuen les activitats de l'últim any del projecte CASCADE ("Catastrophic shifts in drylands: how can we prevent ecosystem degradation?") del 7ª Programa Marco d'Investigació de la Comissió Europea,  i els resultats més rellevants que han permés identificar processos i factors de degradació, i alternatives de restauració, dels ecosistemes terrestres en els països de la Conca Mediterrània. 


Entrevista en UMH Sapiens. Portal sobre divulgació científica de la Universidat Miguel HernándezNewsletter Nº2 - Proyecto VERSUS [CGL2015-67466-R (MINECO/FEDER)]

The VERSUS team is very pleased to launch the second issue of the VERSUS Newsletter

VERSUS is the spanish acronym for the research project "Improvement of surveillance and forecasting regional systems of atmospheric risks. Assessing the role of changes in land-use in the accumulation and feedback of water vapor and pollutants over the Mediterranean", funded by the Spanish Ministry of Science and Technology, through the research project CGL2015-67466-R and co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF), by the Conselleria de Cultura (Generalitat Valenciana, SPAIN) research project “DESESTRES”-- PROMETEOII/2014/038 and by the Generalitat Valenciana (Spain).

In this second newsletter you will find some of the main activities done during the first six months of the project (instrumental deployment, collaboration agreements, first outcomes, etc.).

Please do not hesitate to contact us (joseluis@ceam.es) if you are interested in receiving more news from the VERSUS project directly to your email account.


Publicació de l'article Recreating sink àrees on semiarid degraded slopes by restoration en la revista "Land Degradation & Development" (Impact Factor 8.145)

En l'article Recreating sink àrees on semiarid degraded slopes by restoration, per David Fuentes, Athanasios Smanis i Alejandro Valdecantos de la revista Land Degradation & Development (factor d'impacte 8.145, primera en el rànquing de la categoria Soil Science), s'avalua l'impacte sobre els microllocs de tècniques de plantació simples que modifiquen la disponibilitat de nutrients, la generació i captació d'escolament, i la infiltració i conservació d'aigua. 

L'estudi demostra que els clots de plantació implementats amb pous secs i xicotetes làmines impermeables actuen com a engolidors recreant el paper dels pegats de vegetació en la conservació de recursos. Així mateix, les tècniques assajades milloren el desenrotllament dels individus plantats de Olea europaea, si bé l'efectivitat de les tècniques depén de certes propietats de l'ecosistema a restaurar com el patró espacial de la vegetació o la composició de la mateixa.

 L'estudi també posa de manifest que en ecosistemes Mediterranis semiáridos els beneficis de la millora de les condicions nutricionals només s'obtenen per damunt d'un mínim de disponibilitat hídrica.

doi: 10.1002/ldr.2671.


Febrer de 2017


Reunió de coordinació final del projecte CASCADE i Fòrum de Polítiques de Gestió d'Ecosistemes

Entre els dies 21 i 23 de febrer de 2017 ha tingut lloc en Matera (Itàlia) l'última reunió de coordinació plenària del projecte CASCADE (Catastrophic shifts in drylands: how ca we prevent ecosystem degradation?). Durant estes jornades s'han presentat els resultats més recents dels diferents paquets de treball, s'ha avançat en l'elaboració de documents de síntesi del projecte, i s'ha organitzat el treball fins al final del projecte.

 Així mateix, es van ultimar els detalls per a la realització del Fòrum de Polítiques de Gestió que va tindre lloc el dia 24. La jornada va comptar amb la participació, a més de membres del consorci del projecte, de representants d'organismes internacionals (UNCCD i FAO) així com de responsables de l'Administració i usuaris locals dels cinc països en què s'han desenrotllat els treballs de camp del projecte (Portugal, Itàlia, Xipre, Grècia i Espanya). 

Més informació en http://www.cascade-project.eu/policymeeting


Nova estació de referència GNSS (Global Navigation Satellite System), dins de la xarxa ERVA

La Fundació CEAM i l'Institut Cartogràfic Valencià (ICV), junt amb la col·laboració de l'Observatori Astronòmic d'Aras de los Olmos, de la Universitat de València, han posat en funcionament una nova estació de referència GNSS (Global Navigation Satellite System), dins de la xarxa d'Estacions de Referència de València (ERVA).

Referència en el Blog Institut Cartogràfic Valencià


Participació en “MEDECOS XIV International Conference & XIII AEET Meeting”

El CEAM (Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani) ha participat en el “MEDECOS XIV International Conference & XIII AEET Meeting” que esta  edició s'ha celebrat  a Sevilla entre el 31 de gener i el 4 de febrer.

MEDECOS és una conferència internacional organitzada per ISOMED, la Societat Internacional d'Ecologia del Mediterrani, l'objectiu de la qual és reunir a la comunitat científica en l'àrea dels ecosistemes de tipus mediterrani (MTE). El  principal objectiu d'esta conferència és conéixer les similituds i diferències sobre com funcionen, canvien i evolucionen els ecosistemes mediterranis.

Els orígens de MEDECOS es remunten a març de 1971, quan un grup internacional de científics es va reunir en Valdivia, Xile, per a discutir el seu treball sobre els ecosistemes mediterranis. MEDECOS s'ha celebrat cada 3-4 anys en diferents llocs de les zones mediterrànies del món (Conca Mediterrània, SO Austràlia, Califòrnia, Xile Central i la Regió del Cap a Sud-àfrica).

Davall el títol de "Human-driven scenarios for evolutionary and ecological changes " este esdeveniment ha reunit prestigiosos investigadors i investigadores, així com estudiants de doctorat de tot el món en el camp de l'ecologia terrestre.  S'han presentat  272 comunicacions orals (distribuïdes en 8 sessions i 22 simposis temàtics) i 168 postllis.

Elicerio Luís Pérez Ferrándiz (del Programa d'Investigació Forestal) va participar en el simposi “Resilience and criticality in Mediterranean ecosystems ” amb una comunicació oral davall el títol de “Predicted longer and drier summer drives critical changes in vegetation recovery after fire in Mediterranean basin shrublands ”, on es van mostrar els resultats previs de la investigació que s'està desenrotllant en relació a la resposta de la vegetació post incendi baix condicions de sequera induïda.

Per a més informació es pot visitar la web del congrés i descarregar el seu llibre d'actes en:

http://www.medecos-aeet-meeting2017.es/ABSTRACT_BOOK_421_p.htm


Gener de 2017


Llançament del projecte europeu d'infraestructures d'investigació de cambres de simulació atmosfèrica: EUROCHAMP-2020

La setmana passada es van reunir a París, més de cinquanta científics europeus, entre els que figuren biòlegs, físics i químics atmosfèrics procedents de més de 10 països, per a la reunió d'inici del projecte d'infraestructures per a investigació EUROCHAMP-2020 (atmospheric simulation chambers research infrastructure EUROCHAMP-2020: looking beyond 2020), del programa Horizon 2020, i que reunix les cambres de simulació atmosfèrica més avançades d'Europa, entre les que s'inclou la cambra de simulació atmosfèrica EUPHORE de la Fundació CEAM

Més detalls:


Newsletter Nº1 - Proyecto VERSUS [CGL2015-67466-R (MINECO/FEDER)]

The VERSUS team is very pleased to launch the first issue of the VERSUS Newsletter

VERSUS is the spanish acronym for the research project "Improvement of surveillance and forecasting regional systems of atmospheric risks. Assessing the role of changes in land-use in the accumulation and feedback of water vapor and pollutants over the Mediterranean", funded by the Spanish Ministry of Science and Technology, through the research project CGL2015-67466-R and co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF), by the Conselleria de Cultura (Generalitat Valenciana, SPAIN) research project “DESESTRES”-- PROMETEOII/2014/038 and by the Generalitat Valenciana (Spain).


VA A SER ACTUALITAT

 

© Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo - CEAM

Parque Tecnológico C/ Charles R. Darwin, 14 46980 - PATERNA - VALENCIA - ESPAÑA

www.ceam.es TEL.: +34 609 644 051 info@ceam.es