INICI

CEAM

INVESTIGACIÓ

PROJECTES

SERVICIS

PUBLICACIONS

CONTACTE

OFERTES D'OCUPACIÓ

ADREÇA I
CONTACTE

PERFIL DE
CONTRACTANT

OFERTES 
D'OCUPACIÓ

CEAM
EN ELS MITJANS

MATERIAL
AUDIOVISUAL

EXP-01/21
ADMINISTRATIU

EXP-02/21
AUXILIAR LABORATORIO

 

  EN CURS


REF.: EXP-07/21: OFERTA D'OCUPACIÓ TEMPORAL: Llicenciatura/Grau en Biologia, Ciències Ambientals, enginyeria forestal, Enginyeria agronòmica o similars.

Contractació d'un/a Col·laborador/a d'investigació per al Programa d'Investigació Forestal dins del projecte “Vulnerabilitat dels ecosistemes promoguda per la interacció entre focs recurrents i sequeres intenses – INERTIA” amb referència PID2019-111332RBC22. Aquest projecte d'I+D+i està concedit pel Ministeri de Ciència i Innovació, en el marc dels programes estatals de generació de coneixement i enfortiment científic i tecnològic del sistema d'I+D+i i d'I+D+i orientada als reptes de la societat, convocatòria 2019.

Bases de l'oferta:   Anexo I

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 11 d'octubre de 2021.


REF.: EXP-05/21: OFERTA D'OCUPACIÓ TEMPORAL: Grau en Física (Especialitzat/a en Física Atmosfèrica, de la Terra, Aplicada (Termodinàmica) o de Medi ambient), hidrologia, meteorologia, climatologia, o titulació equivalent.

Contractació d'un/a investigador/a per a l'àrea de Meteorologia i Dinàmica de Contaminants en el marc de l'ajuda del projecte MED-EXTREME (CIDEGENT/2018/017), convocada per Resolució de 7 de maig de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

NUEVAS Bases de l'oferta:   Anexo I

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 11 d'octubre de 2021.


REF.: EXP-06/21: OFERTA D'OCUPACIÓ TEMPORAL: Grau en Periodisme, Ciències Ambientals o relacionats, amb experiència en divulgació científica.

Contractació d'un/a col·laborador/a d'investigació per a la elaboració d'un informe de conjuntura sobre l'estat del medi ambient en la Comunitat Valenciana.

Bases de l'oferta:   Anexo I

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 29 de juliol de 2021.

06-09-2021: RESOLUCIÓ  


  FINALITZADES 2021


REF.: EXP-01/21: BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL PER A PERSONAL ADMINISTRATIU. 

Convocatòria d'un procés de selecció en règim de concurrència competitiva per a la creació d'una BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL EXTRAORDINÀRIA D'OFICIAL ADMINISTRATIVO/A.

INFORMACIÓ COMPLETA DEL PROCÉS DE LA CONVOCATÒRIA EXP-01/21

Última actualització, 21 de setembre de 2021: 

.- ACTUALITZACIÓ DE LA SITUACIÓ EN LA BORSA D'OCUPACIÓ

.- Informació i NORMATIVA de la borsa


REF.: EXP-02/21:  BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL PER A PERSONAL TÈCNIC DE LABORATORI. 

Convocatòria d'un procés de selecció en règim de concurrència competitiva per a la creació d'una BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL EXTRAORDINÀRIA D'OFICIAL DE SERVEIS AUXILIARS DE LABORATORI.

INFORMACIÓ COMPLETA DEL PROCÉS DE LA CONVOCATÒRIA EXP-02/21

Última actualització, 14 de setembre de 2021: 

.- ACTUALITZACIÓ DE LA SITUACIÓ EN LA BORSA D'OCUPACIÓ

.- Informació i NORMATIVA de la borsa


REF.: EXP-03/21:  LLOC DE LA DIRECCIÓ EXECUTIVA. [2021/3850]. 

Convocatòria per a la provisió de la DIRECCIÓ EXECUTIVA de la Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrni (CEAM).

INFORMACIÓ COMPLETA DEL PROCÉS DE LA CONVOCATÒRIA EXP-03/21 [2021/3850]

Última actualització, 28 de juny de 2021:

.- Acta de Constitució de la Comissió Avaluadora

.- Acta d'Avaluació - FASE I

.- Acta d'Avaluació - FASE II


  FINALITZADES 2020


REF.: EXP-11/20: OFERTA D'OCUPACIÓ TEMPORAL: Doctorat en Biologia o Ciències Ambientals o en Enginyería de Monts o en Enginyeria Agronòmica.

Contractació d'un/a investigador/a per al Programa d'Investigació Forestal en el marc del projecte IMAGINA-PROMETEU [PROMETO/2019/110], finançat per la Generalitat Valenciana en la convocatòria de Projectes de Grups d'Investigació d'Excel·lència PROMETEU 2019.

Bases de l'oferta:   Anexo I

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 3 de desembre de 2020.


07-01-2021 Relació Provisional d'Admesos i Valoració de Mèrits

12-01-2021:  Relació Definitiva d'Admesos i Valoració de Mèrits

28-01-2021: RESOLUCIÓ  


REF.: EXP-07/20: OFERTA D'OCUPACIÓ:  LLOC INTERÍ DEL PROGRAMA D'INVESTIGACIÓ EN METEOROLOGIA I CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA.

Provisió per convocatòria pública d'un lloc interí inclòs en l'oferta pública d'ocupació per a cobertura definitiva del lloc denominat com 2-M_DIN en la Relació de Llocs de treball de la Fundació CEAM.. 

Bases de l'oferta: corregides el 25-09-2020 a les 12h55  Anexo I

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 13 d'octubre de 2020.


26-10-2020:  Relació Provisional d'Admesos i Valoració de Mèrits

27-01-2021: RESOLUCIÓ  


REF.: EXP14-20 PREVI JDLC-F: BASES PER A LA PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PER A SOL·LICITAR UNA AJUDA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA JUAN DE LA CIERVA FORMACIÓN 2020 PER A l’ÀREA DE QUÍMICA ATMOSFÈRICA DE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI.

Bases per a la presentació:    Anexo I

Termini de presentació:   fins a les 23:59 hores del dijous 7 de gener de 2021.

25-01-2021: RESULTAT 


REF.: EXP13-20 PREVI FPU-ACIF (MET): BASES PER A LA PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PER A SOL·LICITAR UNA AJUDA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIES DE FORMACIÓ PREDOCTORAL DEL MINISTERI D'UNIVERSITATS (FPU) I DE LA GENERALITAT VALENCIANA (ACIF) PER AL PROGRAMA D'INVESTIGACIÓ EN METEOROLOGIA I CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA DE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRÁN.

Bases per a la presentació:    Anexo I

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 3 de desembre de 2020.

25-01-2021: RESULTAT 


REF.: EXP10-20 PREVIO JDLC-I: BASES PER A LA PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PER A SOL·LICITAR UNA AJUDA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA JUAN DE LA CIERVA-INCORPORACIÓN 2020 PER AL PROGRAMA D'INVESTIGACIÓ EN METEOROLOGIA I CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA DE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRÁNI.

Bases per a la presentació:    Anexo I

Termini de presentació:  fins a les 23.59 hores del segon día posterior al de la publicació de la convocatòria per part del Ministeri.

25-01-2021: RESULTAT 


REF.: EXP09-20 PREVIO JDLC-F: BASES PER A LA PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PER A SOL·LICITAR UNA AJUDA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA JUAN DE LA CIERVA-FORMACIÓN 2020 PER AL PROGRAMA D'INVESTIGACIÓ EN METEOROLOGIA I CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA DE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRÁNI.

Bases per a la presentació:   Anexo I

Termini de presentació:  fins a les 23.59 hores del segon día posterior al de la publicació de la convocatòria per part del Ministeri.

25-01-2021: RESULTAT 


REF.: EXP12-20 PREVI FPU-ACIF: BASES PER A LA PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PER A SOL·LICITAR UNA AJUDA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIES DE FORMACIÓ PREDOCTORAL DEL MINISTERI D'UNIVERSITATS (FPU) I DE LA GENERALITAT VALENCIANA (ACIF) PER Al PROGRAMA D'INVESTIGACIÓ FORESTAL DE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI.

Bases per a la presentació:    Anexo I

Termini de presentació:   fins les 12 hores del 30 de novembre de 2020.

10-12-2020: RESULTAT 


REF.: EXP.08/20: CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A CONTRACTES DE PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT (PTA) 2019 PER AL PROGRAMA D'INVESTIGACIÓ FORESTAL DE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRÁNI.

03-11-2020: RESOLUCIÓ  


REF.: EXP-06/20: OFERTA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. Grau en Física (Especialitzat/a en Física Atmosfèrica, de la Terra, Aplicada (Termodinàmica) o de Medi ambient), hidrologia, meteorologia, climatologia, o titulació equivalent.

Contractació d'un/a col.laborador/a per a l'àrea de Meteorologia i Dinàmica de Contaminants en el marc del projecte IMAGINA-PROMETEU [PROMETEO/2019/110], finançat per la Generalitat Valenciana en la convocatòria de Projectes de Grups d'Investigació d'Excel·lència PROMETEU 2019. 

Bases de l'oferta:   Anexo I

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 5 d'octubre de 2020.


15-10-2020:  Relació Provisional d'Admesos i Valoració de Mèrits

29-10-2020: RESOLUCIÓ


REF.: EXP-04/20: OFERTA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. Grau en Física (Especialitzat/a en Física Atmosfèrica, de la Terra, Aplicada (Termodinàmica) o de Medi ambient), hidrologia, meteorologia, climatologia, enginyeria civil o titulació equivalent.

Contractació d'un/a investigador/a per a l'àrea de Meteorologia i Dinàmica de Contaminants en el marc de l'ajuda del projecte MED-EXTREME (CIDEGENT/2018/017), convocada per Resolució de 7 de maig de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Bases de l'oferta:   Anexo I

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 11 de març de 2020.

Ampliació Termini de presentació:   fins les 15 hores del 10 de juny de 2020.


03-07-2020: Relació Provisional d'Admesos i Valoració de Mèrits

10-07-2020: RESOLUCIÓ


REF.: EXP.PREVI 01/20: BASES PER A LA PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PER A SOL·LICITAR UNA AJUDA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A CONTRACTES DE PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT (PTA) 2019 PER Al PROGRAMA DE METEOROLOGIA I CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA DE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI.

Bases per a la presentació:   Anexo I

Termini de presentació:   fins les 23:59 hores del 19 de gener de 2020.

RESULTAT 


  FINALITZADES 2019


REF.: EXP.PREVI 23/19: BASES PER A LA PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PER A SOL·LICITAR UNA AJUDA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A CONTRACTES DE PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT (PTA) 2019 PER AL PROGRAMA D'INVESTIGACIÓ FORESTAL DE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRÁNI.

Bases per a la presentació:   Anexo I

Termini de presentació:   fins les 23:59 hores del 13 de gener de 2020.

RESULTAT 


REF.: EXP.PREVI 22/19: BASES PER A LA PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PER A SOL·LICITAR UNA AJUDA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA JUAN DE LA CIERVA-FORMACIÓ 2019 PER AL PROGRAMA D'INVESTIGACIÓ FORESTAL DE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRÁNI. 

Bases per a la presentació:   Anexo I

Termini de presentació:   fins les 23:59 hores del 30 de desembre de 2019.

RESULTAT 


REF.: EXP-19/19: OFERTA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. Grau en Enginyeria Electrònica o Grau en Física.

Contractació d'un/a Col·laborador/a d'Investigació pel laboratori EUPHORE en el marc del projecte europeu "Integration of European Simulation Chambers for Investigating Atmospheric Processes - Towards 2020 and beyond - EUROCHAMP-2020".

Bases de l'oferta:   Anexo I

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 25 de novembre de 2019.

Ampliació Termini de presentació:   fins les 15 hores del 29 de novembre de 2019.


12-12-2019: Relació Provisional d'Admesos i Valoració de Mèrits

20-01-2020 RESOLUCIÓ  (15.10 hores: Correcció de la data prevista de finalització)


REF.: EXP-20/19: OFERTA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. Grau en Química o Física o Ciencies Ambientals.

Contractació d'un/a Col·laborador/a d'Investigació per a la realització de tasques programades dins del projecte d'investigació amb número de referència RTI2018-097768-B-C21 i denominada “Anàlisi de la modificació de la capacitat oxidativa de l’atmosfera a Europa a causa de canvis en emissió” (CAPOX), de la Convocatòria 2018 de projectes I+D+i «REPTES INVESTIGACIÓ» del programa estatal d'I+D+i orientada als reptes de la societat.

Bases de l'oferta:   Anexo I

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 19 de desembre de 2019.


26-12-2019: Relació Provisional d'Admesos i Valoració de Mèrits

14-01-2020 RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-11/19: OFERTA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. Enginyeria Electrònica, Grau en Física, Enginyeria Industrial.

Contractació d'un/a Col·laborador/a d'Investigació per a l'àrea de Química Atmosfèrica en el marc del projecte europeu "Integration of European Simulation Chambers for Investigating Atmospheric Processes - Towards 2020 and beyond - EUROCHAMP-2020".

Bases de l'oferta:   Anexo I

Ampliació Termini de presentació:   fins les 15 hores del 9 de setembre de 2019.


11-10-2019: Relació Provisional d'Admesos i Valoració de Mèrits

12-11-2019 RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-18/19: OFERTA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. Licenciatura/Grau en Biologia, Ciències Ambientals o en Enginyeria de Montes o en Enginyeria Agronòmica o similars.

Contractació d'un/a Col·laborador/a d'Investigació per al Programa d'Investigació Forestal.

Bases de l'oferta:  

23-10-2019: Modificacions a les bases per errors de càlcul a les puntuacions del mèrits  Anexo I

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 28 de octubre de 2019.


31-10-2019: Relació Provisional d'Admesos i Valoració de Mèrits

06-11-2019 RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-16/19: OFERTA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. Grau en Biologia, Ciències Ambientals o en Enginyeria de Montes o en Enginyeria Agronòmica o similars.

Contractació d'un/a “Tècnic especialista en avaluació, gestió i restauració d'ecosistemes mediterranis en un escenari de canvi global” PEJ2018-002998-A. El cofinançament d'aquesta contractació prové d'una ajuda concedida per l'Agència Estatal d'Investigació, a través de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (EJI) i el Fons Social Europeu (FSE) per a la promoció de l'Ocupació Jove i promoció de la Garantia Juvenil en I+D+i, convocatòria 2018.

Bases de l'oferta:   Anexo I

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 20 de setembre de 2019.


02-10-2019: Relació Provisional d'Admesos i Valoració de Mèrits

11-10-2019 RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-12/19: OFERTA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. Grau en Física (Especialitzat/a en Física Atmosfèrica, de la Terra, Aplicada (Termodinàmica) o de Medi ambient), hidrologia, meteorologia, climatologia, enginyeria civil o titulació equivalent.

Contractació d'un/a investigador/a per a l'àrea de Meteorologia i Dinàmica de Contaminants en el marc de l'ajuda del projecte MED-EXTREME (CIDEGENT/2018/017), convocada per Resolució de 7 de maig de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Bases de l'oferta:   Anexo I

Ampliació Termini de presentació:   fins les 15 hores del 16 de setembre de 2019.


18-09-2019: Relació Provisional d'Admesos i Valoració de Mèrits

11-10-2019 RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-15/19: OFERTA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. Grau en Enginyeria Informàtica, o Grau en Enginyeria Telemàtica, o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, o Grau en Electrònica de Telecomunicació, o Grau en Enginyeria Electrònica Industrial, Grau en Física, o similars.

Contractació d'un/a “Tècnic de Suport d'instrumentació i dades de xarxa d'estacions de mesura de fluxos de CO2 per Eddy Covariance”. El cofinançament d'aquesta contractació prové d'una ajuda concedida per l'Agència Estatal d'Investigació, a través de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (EJI) i el Fons Social Europeu (FSE) per a la promoció de l'Ocupació Jove i promoció de la Garantia Juvenil en I+D+i, convocatòria 2018.

Bases de l'oferta:   Anexo I

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 20 de setembre de 2019.


24-09-2019: Relació Provisional d'Admesos i Valoració de Mèrits

25-09-2019: CORRECCIÓ Relació Provisional d'Admesos i Valoració de Mèrits

10-10-2019 RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-14/19: OFERTA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. Tècnic superior en Química ambiental, o tècnic superior en laboratori d'anàlisi i control de qualitat, o tècnic superior en química i salut ambiental, o tècnic superior en anàlisi i control, o tècnic especialista en química ambiental, o tècnic especialista en química de laboratori (branca química), o tècnic especialista en ajudant de laboratori branca química, o Tècnic Superior en Laboratori de Diagnòstic Clínic, o Tècnic Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic.

Contractació d'un/a “Tècnic de Suport per a l'operació a les cambres de simulació atmosfèrica EUPHORE i la seua instrumentació” PEJ2018- 003535-A. El cofinançament d'aquesta contractació prové d'una ajuda concedida per l'Agència estatal d'Investigació, a través de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (EJI) i el Fons Social Europeu (FSE) per a la promoció de l'Ocupació Jove i promoció de la Garantia Juvenil en I+D+i, convocatòria 2018.

Bases de l'oferta:   Anexo I

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 6 de setembre de 2019.


16-09-2019: Relació Provisional d'Admesos i Valoració de Mèrits

 25-09-2019 RESOLUCIÓ DEFINITIVA


REF.: EXP-13/19: OFERTA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. Tècnic Superior en Administració i Finances (qualsevol titulació inclosa en aqueixa família professional).

Contractació, amb caràcter temporal, de un/a Oficial de Serveis Auxiliars per al Departament d'Administració.

Bases de l'oferta:   Anexo I

Correcció d'errors (18/07/2019)

on posa "Tècnic Superior en Administració i Gestió"
deuría posar "
Tècnic Superior en Administració i Finances"

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 26 de juliol de 2019.

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP- 09/19: BASES DEL PROCEDIMENT DE PROVISIÓ, PER CONVOCATÒRIA PÚBLICA, D'UN LLOC INTERÍ DEL PROGRAMA D'INVESTIGACIÓ FORESTAL.

Doctorat en Biologia, en Ciències Ambientals, en Enginyeria de Montes o en Enginyeria Agronòmica

Bases del procediment:    Anexo I       fe d'errates:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 2 de abril de 2019.


11-04-2019: RESOLUCIÓ d'Admissió de Candidatures

06-05-2019: RESOLUCIÓ de Valoració de Mèrits

10-06-2019 RESOLUCIÓ DEFINITIVA


REF.: EXP-10/19: OFERTA D'OCUPACIÓ. Llicenciatura en Ciències Físiques, o bé títol oficial de grau més màster que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb la categoria i les funcions assenyalades.

Contractació, amb càrrec a la línia F0257000 de la Fundació CEAM d'un/a col·laborador/a d'investigació.

Bases de l'oferta:   

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 9 de maig de 2019.

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP- 08/19: OFERTA D'OCUPACIÓ. Doctorat en Ciències Físiques, Ciències Ambientals, Ciències Químiques, Enginyeria Química o similar.

Contratació d'un/a Investigador/a Júnior per a substitució interina per incapacitat laboral transitòria per a l'àrea de Química Atmosfèrica en el marc del projecte europeu "Integration of European Simulation Chambers for Investigating Atmospheric Processes - Towards 2020 and beyond - EUROCHAMP-2020".

Bases de l'oferta:    

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 15 de març de 2019.

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-05/19: OFERTA D'OCUPACIÓ. Llicenciatura/Grau en Ciències Físiques, Biologia, Geografia o Geologia, o Enginyeria de Montes o Agronòmica.

Contractació, amb càrrec a línia F0257000 de la Fundació CEAM, d'un/a especialista en hidrologia aplicada al sistema suelo-vegetación-atmósfera.

Bases de l'oferta:   Anexo I

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 14 de febrer de 2019.

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP.PREVIO 02/19: PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PER A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE TÈCNICS DE SUPORT PER L' ÀREA DE QUÍMICA ATMOSFÈRICA. 

Bases per a la presentació:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 1 de febrer de 2019.

(Convocatòria de la subvenció )

RESULTAT 


REF.: EXP.PREVIO 03/19: PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS PARA SOLICITAR UNA SUBVENCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS DE APOYO PARA EL ÁREA DE QUÍMICA ATMOSFÉRICA. 

Bases per a la presentació: 

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 1 de febrer de 2019.

(Convocatòria de la subvenció )

RESULTAT 


REF.: EXP.PREVIO 04/19: PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS PARA SOLICITAR UNA SUBVENCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS DE APOYO PARA EL ÁREA DE METEOROLOGÍA I DINÁMICA DE CONTAMINANTS. 

Bases per a la presentació: 

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 1 de febrer de 2019.

(Convocatòria de la subvenció )

 RESULTAT 


  FINALITZADES 2018


REF.: EXP- 10/18: OFERTA D'OCUPACIÓ. Llicenciatura/Grau en Biologia, Ciències Ambientals, o Enginyeria de Montes.

Contractació d'un/a Col∙laborador/a d'Investigació per al Programa d'Investigació Forestal, dins del projecte finançat per la Comissió Europea, denominat LIFE TECMINE (LIFE16 ENV/ES/000159).

Bases de l'oferta:

Correcció d'errors (15/06/2018):

on posa "Llicenciatura/Grau en Biologia, Ciències Ambientals. Enginyeria de Montes."
deuría posar "Llicenciatura/Grau en Biologia, Ciències Ambientals, o Enginyeria de Montes, o titulació en àrees semblants.".

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 27 de juny de 2018

Nova informació (26/12/2018): VALORACIÓ DE MÈRITS

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP- 21/18: OFERTA D'OCUPACIÓ. Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, o Grau en Enginyeria Informàtica, o Grau en Enginyeria de Tecnologies i Servicis de Telecomunicació, o semblants.

Contractació d'un col∙laborador d'investigació per al Programa d'Efectes dels Contaminants i Cicle del Carboni, després de la concessió d'una ajuda per a "millorar la formació i ocupabilitat de personal tècnic i de gestió de la I+D+i a través de la seua contractació laboral per entitats públiques d'investigació, en el marc del sistema nacional de garantia juvenil i cofinançades pel FSE i la iniciativa d'ocupació juvenil (GJIDI2018)" per part de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la GVA.

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 8 de novembre de 2018

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP- 20/18: PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PER A SOL.LICITUD D'AJUDA A LA GVA.

Selecció de un/a candidat/a per a sol·licitar una subvenció a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la GVA per a la contractació de personal investigador de caràcter predoctoral per a l'àrea de Química Atmosfèrica.

Bases:

Termini de presentació:   fins les 13 hores del 17 de setembre de 2018

RESOLUCIÓ: sense candidatures.


REF.: EXP- 18/18: OFERTA D'OCUPACIÓ. Llicenciatura/Grau en Biologia, Ciències Ambientals, Ciències Forestals o Enginyeria de Montes o carreres afins.

Contractació d'un/a Col·laborador/a d'Investigació per al Programa d'Investigació Forestal a través de l'ajuda del Programa del Pla Nacional per a 2018, projecte SILCO.

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 6 de setembre de 2018

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP- 17/18: OFERTA D'OCUPACIÓ. Enginyer/a Forestal o Agrícola, Llicenciat/a o Graduat/a en Biologia, Ciències Ambientals, Geografia, o afins.

Contractació de dos col∙laboradors/es d'investigació de suport, a temps parcial, per al Programa Forestal de la Fundació CEAM, dins del projecte finançat pel Pla Nacional CGL2015‐69779‐C2‐2‐P i denominat SURVIVE‐2 - Cofinanciat amb fons FEDER.

Bases de l'oferta:

ANNEX I (Curriculum vitae):

ANNEX II (Autobaremació):

Termini de presentació:   fins les 12 hores del 3 d'agost de 2018

RESOLUCIÓ 

CORRECCIÓ A LA RESOLUCIÓ 


REF.: EXP- 14/18: OFERTA D'OCUPACIÓ. Llicenciatura en Ciències Físiques o Ciències Químiques, Enginyeria química, Enginyeria agrícola, o equivalent, o bé títol universitari de Grau més títol oficial de Màster universitari.

Contractació d'un/a Investigador/a Júnior per a l'àrea de Química Atmosfèrica en el marc del projecte europeu "LIFE PERFECT (PEsticide Reduction using Friendly and Environmentally Controlled Technologies) ‐ LIFE17/ENV/ÉS/000205", finançat per la Unió Europea.

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 27 de juliol de 2018

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP- 15/18: OFERTA D'OCUPACIÓ. Llicenciat en Biologia, Ciències Ambientals, Enginyeria de Montes o semblants.

Contractació d'un col∙laborador d'investigació per al Programa Forestal de la Fundació CEAM, per a prestar suport en les tasques de seguiment i avaluació dels grans incendis de 2016 a la Comunitat Valenciana, en el marc d'una assistència tècnica per a avaluar l'estat de regeneració de les zones cremades en 2016.

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 27 de juliol de 2018

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP- 13/18: OFERTA D'OCUPACIÓ. Grau en Química, Ciències Ambientals, o semblant.

Contractació d'un/a Col∙laborador/a d'Investigació per a l'àrea de Química Atmosfèrica.

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 19 de juliol de 2018

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP- 12/18: OFERTA D'OCUPACIÓ. Tècnic/a de Grau Superior en Salut Ambiental, o Cicle Formatiu de Grau Superior en Química Ambiental, o equivalents.

Contractació de dos Oficials de Servicis Auxiliars per a l'àrea de Química Atmosfèrica.

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 19 de juliol de 2018

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP- 09/18: OFERTA D'OCUPACIÓ. Títol de Tècnic Superior en Administració i Gestió (qualsevol titulació inclosa en eixa família professional).

Contractació, amb caràcter temporal, d'un/a Oficial de Servicis Auxiliars per al Departament d'Administració

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 4 de juny de 2018

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP- 07/18: OFERTA D'OCUPACIÓ. Llicenciatura en Ciències Físiques o Ciències Químiques o Enginyeria Química o bé títol universitari de Grau més títol oficial de Màster universitari.

Contractació d'un/a Investigador/a Júnior per a les àrees de Química Atmosfèrica i Dinàmica de Contaminants

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 6 d'abril de 2018

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP- 06/18: OFERTA D'OCUPACIÓ. Llicenciatura/Grau en Biologia, o Ciències Ambientals, o Geografia, o Enginyeria de Montes, o Agronomia, o afins.

Contractació, amb caràcter temporal, d'un Col∙laborador/a d'Investigació dins del projecte Identificació de zones prioritàries per a la restauració en el massís del Caroig (TERECOVA; CGL2014‐52714‐C2‐1‐R).

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 12 de març de 2018

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP- 05/18: OFERTA D'OCUPACIÓ. Llicenciatura/Grau en Biologia, o Ciències Ambientals, o Enginyeria de Montes

Contractació d'un/a Col∙laborador/a d'Investigació per al Programa d'Investigació Forestal, dins del projecte finançat pel Pla Nacional CGL2015‐69779‐C2‐2‐P i denominat SURVIVE‐2 - Cofinanciat amb fons FEDER.

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 12 de març de 2018

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  04/18: OFERTA D'OCUPACIÓ.  Llicenciatura en Ciències Físiques o Ciències Químiques o Enginyeria Química o bé títol universitari de Grau més títol oficial de Màster universitari.

Contractació d'un/a Investigador/a Júnior per a l'àrea de Química Atmosfèrica en el marc del projecte europeu "Integration of European Simulation Chambers for Investigating Atmospheric Processes ‐ Towards 2020 and beyond ‐ EUROCHAMP‐ 2020".

Bases de l'oferta:

NOU Termini de presentació:   fins les 15 hores del 12 de febrer de 2018

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  03/18: OFERTA D'OCUPACIÓ.  Grau en Física o Enginyeria Electrònica o Enginyeria de Telecomunicacions.

Contractació d'un/a Col∙laborador/a d'Investigació per a l'àrea de Química Atmosfèrica en el marc del projecte europeu " Integration of European Simulation Chambers for Investigating Atmospheric Processes ‐ Towards 2020 and beyond ‐ EUROCHAMP‐2020".

Bases de l'oferta:

NOU Termini de presentació:   fins les 15 hores del 12 de febrer de 2018

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  02/18: OFERTA D'OCUPACIÓ.  Tècnic/a de Grau Superior en Salut Ambiental, o Cicle formatiu de Grau Superior en Química.

Contractació d'un/a Oficial de Servicis Auxiliars per a l'àrea de Química Atmosfèrica.

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 29 de gener de 2018

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  01/18: OFERTA D'OCUPACIÓ.  Llicenciatura/Grau en Biologia o Llicenciatura/Grau en Ciències Ambientals.

Contractació d'un/a Col∙laborador/a d'Investigació per al Programa d'Investigació Forestal, dins del projecte finançat pel Pla Nacional CGL2015‐69779‐C2‐ 2‐P i denominat SURVIVE‐2 - Cofinanciat amb fons FEDER.

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 29 de gener de 2018

RESOLUCIÓ Els documents firmats anteriors a 2018 (bases i resolucions), no estan anonimitzats.
Si desitja consultar algun,  pot sol·licitar-ho enviant un correu electrònic a
info@ceam.es, indicant la referència de l'oferta d'ocupació.. 


  FINALITZADES 2017


REF.: EXP-  11/17: OFERTA D'OCUPACIÓ.  Grau en Biologia, Ciències Ambientals, o Enginyería de Monts.

Contractació d'un/a Col∙laborador/a d'Investigació per al Programa d'Investigació Forestal.

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 24 d'octubre de 2017

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  10/17: OFERTA D'OCUPACIÓ.  Grau en Biologia, Ciències Ambientals, o Enginyería de Monts.

Contractació d'un/a Col∙laborador/a d'Investigació per al Programa d'Investigació Forestal.

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 24 d'octubre de 2017

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  09/17: OFERTA D'OCUPACIÓ.  Tècnic/a de Grau Superior en Salut Ambiental, o Cicle formatiu de Grau Superior en Química Ambiental o equivalents.

Contractació d'un/a Col∙laborador/a de Recerca per a l'Àrea de Química Atmosfèrica per a la sustitució per baixa laboral d'una empleada de la Fundació.

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 5 de setembre de 2017

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  08/17: OFERTA D'OCUPACIÓ.  Enginyería Forestal o Agrícola, Llicenciatura/Grau en Biologia, Ciències Ambientals o Geografia, o afins.

Contractació d'un/a Col∙laborador/a d‘Investigació (Tècnic de Suport) pel Programa de Reserca Forestal a través de l'ajuda del Programa Prometeu Fase II de la Generalitat Valenciana per 2017, projecte DESESTRES.

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 29 de juny de 2017

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  06/17: OFERTA D'OCUPACIÓ.  Enginyeria o Llicenciatura/grau en Química o Ciències Ambientals amb totes les assignatures del grau/enginyeria en la data de la convocatòria aprovades.

Contractació d'un/a Col.laborador/a d'Investigació pel Programa de Meteorología i Contaminació Atmosfèrica.

Bases de l'oferta:

Correció d'errors (04/05/2017): on posa "durada: 3 mesos"; deuría posar "durada: 2,5 mesos".

Termini de presentació:   fins les 12 hores del 15 de maig de 2017

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  05/17: OFERTA D'OCUPACIÓ.  Enginyería de Monts o Agrónoma, Llicenciatura/Grau en Biologia, Ciències Ambientals o Geografia, o afins.

Contractació d'un/a Col∙laborador/a d‘Investigació (Tècnic de Suport) per a la participació en tasques de l'ajuda del Programa Prometeu Fase II de la Generalitat Valenciana per 2017, projecte DESESTRES.

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 18 d'abril de 2017

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  04/17: OFERTA D'OCUPACIÓ.  Llicenciatura/Grau en Biologia, Ciències Ambientals. Enginyería de Monts.

Contractació d'un/a Col∙laborador/a de Recerca per al Programa de Recerca Forestal a través de l'ajuda del Programa Prometeu Fase II de la Generalitat Valenciana per a 2017, projecte DESESTRES (3 mesos) i a través de l'ajuda del Programa del Pla Nacional per a 2017, projecte SURVIVE‐2 - Cofinanciat amb fons FEDER (6 mesos restants).

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 18 d'abril de 2017

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  03/17: OFERTA D'OCUPACIÓ.  Cicle formatiu de grau superior en “Química Ambiental” o “Laboratori d'Anàlisi i Qualitat” o similar

Contractació d'un/a Oficial de Servicis Auxiliars (Tècnic de Suport), per al Programa de Meteorologia i Contaminació Atmosfèrica – Àrea de Química Atmosfèrica  ‐, a través de l'ajuda del Programa Prometeo Fase II de la Generalitat Valenciana per a 2017, projecte DESÉSTRES.

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 12 hores del 18 d'abril de 2017

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  02/17: OFERTA D'OCUPACIÓ. Enginyer/a Muntanyes o Agronom, Llicenciat/a en Biologia, Ciències Ambientals, o Geografia, o afins.

Contractació de dos Col·laboradors/ores d’Investigació (Tècnic de Suport) a través del projecte europeu Catastrophic Shifts in drylands: How can we prevent ecosystem degradation? – CASCADE (EU-FP7 GA-283068), en tots dos casos a temps parcial.

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 12 hores del 3 d'abril de 2017

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  01/17: OFERTA D'OCUPACIÓ. Enginyer/a Muntanyes o Agronom, Llicenciat/a en Biologia, Ciències Ambientals, o Geografia, o afins.

Contractació d'un/a Col·laborador d’Investigació (Tècnic de Suport) a través del projecte europeu Catastrophic Shifts in drylands: How can we prevent ecosystem degradation? – CASCADE (EU-FP7 GA-283068)

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 14 de març de 2017

RESOLUCIÓ 

  FINALIZATS 2016


 

REF.: EXP-  10/16: OFERTA D'OCUPACIÓ. Enginyer/a Forestal o Agrícola, Llicenciat/a en Biologia, Ciències Ambientals, o Geografia, o afins.

Contractació d'un/a Col·laborador d ‘Investigació per a participar en les tasques dintre dels projectes del Pla Nacional Survive-2 (CGL2015-69773-C2-2-P) - Cofinanciat amb fons FEDER, i Foresterra (PCIN-2013-140-C04-03).

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 25 de novembre de 2016

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  08/16: OFERTA D'OCUPACIÓ. Enginyer/a Forestal o Agrícola, Llicenciat/a en Biologia, Ciències Ambientals, o Geografia, o afins.

Contractació d'un/a Col·laborador d'Investigació (Tècnic de Suport) a través de l'ajuda del Programa Prometeu Fase II de la Generalitat Valenciana per a 2016, projecte DESÉSTRES.

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 15 de setembre de 2016

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  07/16: OFERTA D'OCUPACIÓ. Llicenciat en Físiques o Grau en Físiques, especialitzat (o amb intensificació) en Física Atmosfèrica, de la Terra i el Cosmos, Aplicada (Termodinàmica) o de Medi ambient.

Contractació d'un/a Col∙laborador/a d'Investigació, especialitzat/a en Física Atmosfèrica, de la Terra i el Cosmos, Aplicada (Termodinàmica) o de Medi ambient i amb el Diploma d'Estudis Avançats o un Màster Universitari (amb TFM aprovat) en algun tema relacionat amb la Física de l'Atmosfera, la Meteorologia o la Termodinàmica Atmosfèrica, per al Programa de Meteorologia i Contaminació Atmosfèrica – Àrea de Dinàmica dels Contaminants.

Les tasques a realitzar s'emmarquen en el Projecte VERSUS  - Cofinanciat amb fons FEDER - del Programa de Desenrotllament i Innovació Orientada als reptes de la Societat del Ministeri d'Economia i Competitivitat (CGL2015‐ 67466‐R) i tenen com a objectiu la realització d'una Tesi Doctoral sobre el paper dels usos del sòl en l'acumulació i realimentació de vapor d'aigua en l'atmosfera.

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 21 de juliol de 2016

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  06/16: OFERTA D'OCUPACIÓ. Llicenciat/Grau en Biologia, Enginyer/Grau Forestal, Enginyer/Grau Agrònom o Llicenciat/Grau en Ciències Ambientals..

Contractació d'un/a Col∙laborador/a d'Investigació, especialitzat/a en Biologia, Agronomia, Ciències Forestals o Ciències Ambientals i amb el Diploma d'Estudis Avançats o un Màster Universitari (amb TFM aprovat) en algun tema relacionat amb les ciències forestals, biològiques, agronòmiques i ambientals, per al Programa de Meteorologia i Contaminació Atmosfèrica – Àrea de Dinàmica dels Contaminants.

Les tasques a realitzar s'emmarquen en el Projecte VERSUS  - Cofinanciat amb fons FEDER - del Programa de Desenrotllament i Innovació Orientada als reptes de la Societat del Ministeri d'Economia i Competitivitat (CGL2015‐ 67466‐R) i tenen com a objectiu la realització d'una Tesi Doctoral sobre el paper dels usos del sòl en l'acumulació i realimentació de vapor d'aigua en l'atmosfera

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 21 de juliol de 2016

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  05/16: OFERTA D'OCUPACIÓ. Enginyeria Electrònica, Enginyeria Industrial o Enginyeria Telecomunicacions, especialitat electrònica o similar.

Contractació d'un titulat en Enginyeria Electrònica, Enginyeria Industrial o Enginyeria Telecomunicacions, especialitat electrònica o similar, tot això dins de la convocatòria per a la promoció d'ocupació jove i implantació de la Garantia Juvenil en R+D+i, en el Subprograma Estatal de Promoció del talent i la seua Empleabilitat, en el marc del Pla Estatal de d’Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013‐2016.

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 12 hores del 11 de juliol de 2016

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  04/16: OFERTA D'OCUPACIÓ. Llicenciatura en Físiques, Enginyeria Electrònica, Enginyeria Telecomunicacions o Enginyeria òptica.

Contractació d'un/a Assistent Cap de Projecte - Investigador/a Júnior, especialitzat en electrònica, optoelectrònica i/o física aplicada per al Programa de Meteorologia i Contaminació Atmosfèrica – Àrea de Dinàmica dels Contaminants. Las tasques a realitzar s'emmarquen en el Projecte LIFE NanoMonitor (LIFE14 ENV/ÉS/000662).

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 15 de juny de 2016

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  03/16: OFERTA D'OCUPACIÓ. Cicle formatiu de grau superior en “Química Ambiental” o “Laboratori d'Anàlisi i Qualitat” o similar

Contractació d'un/a Oficial de Servicis Auxiliars (Técnic de suport) pel Programa de Meteorología i Contaminació Atmosfèrica – Area de Quimica Atmosfèrica, a travès de l’ajuda del Programa Prometeu Fase II de la Generalitat Valenciana per a 2016, projecte DESESTRES.

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 12 hores del divendres, 27 de maig de 2016

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  02/16: OFERTA D'OCUPACIÓ. Grado en Biología, Ciencias Ambientales, o Ingeniero de Montes o Agrónomo

Contractació d'un/a Col.laborador/a d’Investigació pel Programa d’Investigació Forestal a través de l'ajuda del Programa Prometeu Fase II de la Generalitat Valenciana per 2016, projecte DESESTRES

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del dimarts, 24 de maig de 2016

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  01/16: OFERTA D'OCUPACIÓ. Grado en Biología, Ciencias Ambientales, o Ingeniero de Montes o Agrónomo

Contractació d'un/a Assistent de Projecte per al projecte “EVALUACIO DELS FLUXOS D'OZÓ EN ECOSISTEMES MEDITERRANIS RELLEVANTS (CGL2014‐52838‐C2‐2‐R) del Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat del MINECO, concedit en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013‐2016 per al Departament d'Efectes dels Contaminants

Bases de  l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del dilluns, 1 de Febrer de 2016

RESOLUCIÓ 


  ANYS ANTERIORS


REF.: EXP-  06/15: BASES D'UNA OFERTA D'OCUPACIÓ. Titulat universitari: . RESOLUCIÓ 

REF.: EXP-  10/15: BASES D'UNA OFERTA D'OCUPACIÓ. Assistent a Cap de Projecte (Investigador Junior): . Fe d'errates: . RESOLUCIÓ 

REF.: EXP-  09/15: BASES D'UNA OFERTA D'OCUPACIÓ. Oficial de Servicis Auxiliars (Técnic de suport): . RESOLUCIÓ 

REF.: EXP-  05/15: BASES D'UNA OFERTA D'OCUPACIÓ. Títol FP o cicle formatiu de grau superior: . RESOLUCIÓ 

REF.: EXP-  08/15: BASES D'UNA OFERTA D'OCUPACIÓ. Col∙laborador de Recerca: . RESOLUCIÓ 

REF.: EXP-  07/15: BASES D'UNA OFERTA D'OCUPACIÓ. Assistent a cap de projecte: . RESOLUCIÓ 

REF.: EXP-  04/15: BASES D'UNA OFERTA D'OCUPACIÓ. Técnic de Grau Mitjà: . RESOLUCIÓ 

REF.: EXP-  02/15: BASES D'UNA OFERTA D'OCUPACIÓ. Cicle formatiu de grau superior en “Química Ambiental” o “Laboratori d'Anàlisi i Qualitat” o similar: . RESOLUCIÓ 

REF.: EXP-  01/15: BASES D'UNA OFERTA D'OCUPACIÓ per a la contractació d'un/a Llicenciat/da en Ciències Biològiques: . RESOLUCIÓ 


REF.: EXP- 05/14: BASES D'UNA OFERTA D'OCUPACIÓ PER A LA FUNDACIÓ CEAM

REF.: EXP- 04/14: BASES D’UNA OFERTA D’OCUPACIÓ PER AL PROGRAMA D’INVESTIGACIÓ FORESTAL

REF.: EXP- 03/14: BASES D’UNA OFERTA D’OCUPACIÓ PER A L’ÀREA DE QUÍMICA ATMOSFÈRICA

REF.: EXP- 02/14: BASES D’UNA OFERTA D’OCUPACIÓ PER A L’ÀREA DE QUÍMICA ATMOSFÈRICA

REF.: EXP- 01/14: BASES D’UNA OFERTA D’OCUPACIÓ PER AL PROGRAMA D’INVESTIGACIÓ FORESTAL


REF.: EXP- 05/13: BASES D’UNA OFERTA D’OCUPACIÓ PER AL PROGRAMA D’INVESTIGACIÓ FORESTAL

REF.: EXP- 04/13: BASES DE TRES OFERTES D’OCUPACIÓ PER AL PROGRAMA D’INVESTIGACIÓ FORESTAL

REF.: EXP- 03/13: BASES D’UNA OFERTA D’OCUPACIÓ PER A L’ÀREA DE QUÍMICA ATMOSFÈRICA

REF.: EXP- 02/13: BASES D’UNA OFERTA D’OCUPACIÓ PER A L’ÀREA DE QUÍMICA ATMOSFÈRICA

REF.: EXP- 01/13: BASES D’UNA OFERTA D’OCUPACIÓ PER A L’ÀREA D’EFECTES DELS CONTAMINANTS


 

© Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo - CEAM

Parque Tecnológico C/ Charles R. Darwin, 14 46980 - PATERNA - VALENCIA - ESPAÑA

www.ceam.es TEL.: +34 609 644 051 info@ceam.es

 

  

 

Home  |  Mapa Web  | Contacte  |  Protecció de dades Avís legal  |  Intraweb