Home

CEAM

Programes Inv.

Projectes

Servicis

Publicacions

Contacte

OFERTES D'OCUPACIÓ

ACCESSOS I SITUACIÓ

 

PERFIL DE CONTRACTANT

 

OFERTES D'OCUPACIÓ

 

PREMSA

 

VENDA DE LLIBRES

 

AVÍS LEGAL

 

@CEAM

 

 

  EN CURS


 

  FINALITZADES 2017


REF.: EXP-  11/17: OFERTA D'OCUPACIÓ.  Grau en Biologia, Ciències Ambientals, o Enginyería de Monts.

Contractació d'un/a Col∙laborador/a d'Investigació per al Programa d'Investigació Forestal.

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 24 d'octubre de 2017

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  10/17: OFERTA D'OCUPACIÓ.  Grau en Biologia, Ciències Ambientals, o Enginyería de Monts.

Contractació d'un/a Col∙laborador/a d'Investigació per al Programa d'Investigació Forestal.

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 24 d'octubre de 2017

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  09/17: OFERTA D'OCUPACIÓ.  Tècnic/a de Grau Superior en Salut Ambiental, o Cicle formatiu de Grau Superior en Química Ambiental o equivalents.

Contractació d'un/a Col∙laborador/a de Recerca per a l'Àrea de Química Atmosfèrica per a la sustitució per baixa laboral d'una empleada de la Fundació.

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 5 de setembre de 2017

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  08/17: OFERTA D'OCUPACIÓ.  Enginyería Forestal o Agrícola, Llicenciatura/Grau en Biologia, Ciències Ambientals o Geografia, o afins.

Contractació d'un/a Col∙laborador/a d‘Investigació (Tècnic de Suport) pel Programa de Reserca Forestal a través de l'ajuda del Programa Prometeu Fase II de la Generalitat Valenciana per 2017, projecte DESESTRES.

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 29 de juny de 2017

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  06/17: OFERTA D'OCUPACIÓ.  Enginyeria o Llicenciatura/grau en Química o Ciències Ambientals amb totes les assignatures del grau/enginyeria en la data de la convocatòria aprovades.

Contractació d'un/a Col.laborador/a d'Investigació pel Programa de Meteorología i Contaminació Atmosfèrica.

Bases de l'oferta:

Correció d'errors (04/05/2017): on posa "durada: 3 mesos"; deuría posar "durada: 2,5 mesos".

Termini de presentació:   fins les 12 hores del 15 de maig de 2017

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  05/17: OFERTA D'OCUPACIÓ.  Enginyería de Monts o Agrónoma, Llicenciatura/Grau en Biologia, Ciències Ambientals o Geografia, o afins.

Contractació d'un/a Col∙laborador/a d‘Investigació (Tècnic de Suport) per a la participació en tasques de l'ajuda del Programa Prometeu Fase II de la Generalitat Valenciana per 2017, projecte DESESTRES.

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 18 d'abril de 2017

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  04/17: OFERTA D'OCUPACIÓ.  Llicenciatura/Grau en Biologia, Ciències Ambientals. Enginyería de Monts.

Contractació d'un/a Col∙laborador/a de Recerca per al Programa de Recerca Forestal a través de l'ajuda del Programa Prometeu Fase II de la Generalitat Valenciana per a 2017, projecte DESESTRES (3 mesos) i a través de l'ajuda del Programa del Pla Nacional per a 2017, projecte SURVIVE‐2 (6 mesos restants).

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 18 d'abril de 2017

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  03/17: OFERTA D'OCUPACIÓ.  Cicle formatiu de grau superior en “Química Ambiental” o “Laboratori d'Anàlisi i Qualitat” o similar

Contractació d'un/a Oficial de Servicis Auxiliars (Tècnic de Suport), per al Programa de Meteorologia i Contaminació Atmosfèrica – Àrea de Química Atmosfèrica  ‐, a través de l'ajuda del Programa Prometeo Fase II de la Generalitat Valenciana per a 2017, projecte DESÉSTRES.

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 12 hores del 18 d'abril de 2017

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  02/17: OFERTA D'OCUPACIÓ. Enginyer/a Muntanyes o Agronom, Llicenciat/a en Biologia, Ciències Ambientals, o Geografia, o afins.

Contractació de dos Col·laboradors/ores d’Investigació (Tècnic de Suport) a través del projecte europeu Catastrophic Shifts in drylands: How can we prevent ecosystem degradation? – CASCADE (EU-FP7 GA-283068), en tots dos casos a temps parcial.

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 12 hores del 3 d'abril de 2017

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  01/17: OFERTA D'OCUPACIÓ. Enginyer/a Muntanyes o Agronom, Llicenciat/a en Biologia, Ciències Ambientals, o Geografia, o afins.

Contractació d'un/a Col·laborador d’Investigació (Tècnic de Suport) a través del projecte europeu Catastrophic Shifts in drylands: How can we prevent ecosystem degradation? – CASCADE (EU-FP7 GA-283068)

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 14 de març de 2017

RESOLUCIÓ 

  FINALIZATS 2016


 

REF.: EXP-  10/16: OFERTA D'OCUPACIÓ. Enginyer/a Forestal o Agrícola, Llicenciat/a en Biologia, Ciències Ambientals, o Geografia, o afins.

Contractació d'un/a Col·laborador d ‘Investigació per a participar en les tasques dintre dels projectes del Pla Nacional Survive-2 (CGL2015-69773-C2-2-P) i Foresterra (PCIN-2013-140-C04-03).

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 25 de novembre de 2016

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  08/16: OFERTA D'OCUPACIÓ. Enginyer/a Forestal o Agrícola, Llicenciat/a en Biologia, Ciències Ambientals, o Geografia, o afins.

Contractació d'un/a Col·laborador d'Investigació (Tècnic de Suport) a través de l'ajuda del Programa Prometeu Fase II de la Generalitat Valenciana per a 2016, projecte DESÉSTRES.

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 15 de setembre de 2016

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  07/16: OFERTA D'OCUPACIÓ. Llicenciat en Físiques o Grau en Físiques, especialitzat (o amb intensificació) en Física Atmosfèrica, de la Terra i el Cosmos, Aplicada (Termodinàmica) o de Medi ambient.

Contractació d'un/a Col∙laborador/a d'Investigació, especialitzat/a en Física Atmosfèrica, de la Terra i el Cosmos, Aplicada (Termodinàmica) o de Medi ambient i amb el Diploma d'Estudis Avançats o un Màster Universitari (amb TFM aprovat) en algun tema relacionat amb la Física de l'Atmosfera, la Meteorologia o la Termodinàmica Atmosfèrica, per al Programa de Meteorologia i Contaminació Atmosfèrica – Àrea de Dinàmica dels Contaminants.

Les tasques a realitzar s'emmarquen en el Projecte VERSUS del Programa de Desenrotllament i Innovació Orientada als reptes de la Societat del Ministeri d'Economia i Competitivitat (CGL2015‐ 67466‐R) i tenen com a objectiu la realització d'una Tesi Doctoral sobre el paper dels usos del sòl en l'acumulació i realimentació de vapor d'aigua en l'atmosfera.

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 21 de juliol de 2016

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  06/16: OFERTA D'OCUPACIÓ. Llicenciat/Grau en Biologia, Enginyer/Grau Forestal, Enginyer/Grau Agrònom o Llicenciat/Grau en Ciències Ambientals..

Contractació d'un/a Col∙laborador/a d'Investigació, especialitzat/a en Biologia, Agronomia, Ciències Forestals o Ciències Ambientals i amb el Diploma d'Estudis Avançats o un Màster Universitari (amb TFM aprovat) en algun tema relacionat amb les ciències forestals, biològiques, agronòmiques i ambientals, per al Programa de Meteorologia i Contaminació Atmosfèrica – Àrea de Dinàmica dels Contaminants.

Les tasques a realitzar s'emmarquen en el Projecte VERSUS del Programa de Desenrotllament i Innovació Orientada als reptes de la Societat del Ministeri d'Economia i Competitivitat (CGL2015‐ 67466‐R) i tenen com a objectiu la realització d'una Tesi Doctoral sobre el paper dels usos del sòl en l'acumulació i realimentació de vapor d'aigua en l'atmosfera

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 21 de juliol de 2016

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  05/16: OFERTA D'OCUPACIÓ. Enginyeria Electrònica, Enginyeria Industrial o Enginyeria Telecomunicacions, especialitat electrònica o similar.

Contractació d'un titulat en Enginyeria Electrònica, Enginyeria Industrial o Enginyeria Telecomunicacions, especialitat electrònica o similar, tot això dins de la convocatòria per a la promoció d'ocupació jove i implantació de la Garantia Juvenil en R+D+i, en el Subprograma Estatal de Promoció del talent i la seua Empleabilitat, en el marc del Pla Estatal de d’Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013‐2016.

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 12 hores del 11 de juliol de 2016

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  04/16: OFERTA D'OCUPACIÓ. Llicenciatura en Físiques, Enginyeria Electrònica, Enginyeria Telecomunicacions o Enginyeria òptica.

Contractació d'un/a Assistent Cap de Projecte - Investigador/a Júnior, especialitzat en electrònica, optoelectrònica i/o física aplicada per al Programa de Meteorologia i Contaminació Atmosfèrica – Àrea de Dinàmica dels Contaminants. Las tasques a realitzar s'emmarquen en el Projecte LIFE NanoMonitor (LIFE14 ENV/ÉS/000662).

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del 15 de juny de 2016

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  03/16: OFERTA D'OCUPACIÓ. Cicle formatiu de grau superior en “Química Ambiental” o “Laboratori d'Anàlisi i Qualitat” o similar

Contractació d'un/a Oficial de Servicis Auxiliars (Técnic de suport) pel Programa de Meteorología i Contaminació Atmosfèrica – Area de Quimica Atmosfèrica, a travès de l’ajuda del Programa Prometeu Fase II de la Generalitat Valenciana per a 2016, projecte DESESTRES.

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 12 hores del divendres, 27 de maig de 2016

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  02/16: OFERTA D'OCUPACIÓ. Grado en Biología, Ciencias Ambientales, o Ingeniero de Montes o Agrónomo

Contractació d'un/a Col.laborador/a d’Investigació pel Programa d’Investigació Forestal a través de l'ajuda del Programa Prometeu Fase II de la Generalitat Valenciana per 2016, projecte DESESTRES

Bases de l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del dimarts, 24 de maig de 2016

RESOLUCIÓ 


REF.: EXP-  01/16: OFERTA D'OCUPACIÓ. Grado en Biología, Ciencias Ambientales, o Ingeniero de Montes o Agrónomo

Contractació d'un/a Assistent de Projecte per al projecte “EVALUACIO DELS FLUXOS D'OZÓ EN ECOSISTEMES MEDITERRANIS RELLEVANTS (CGL2014‐52838‐C2‐2‐R) del Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat del MINECO, concedit en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013‐2016 per al Departament d'Efectes dels Contaminants

Bases de  l'oferta:

Termini de presentació:   fins les 15 hores del dilluns, 1 de Febrer de 2016

RESOLUCIÓ 


  ANYS ANTERIORS


REF.: EXP-  06/15: BASES D'UNA OFERTA D'OCUPACIÓ. Titulat universitari: . RESOLUCIÓ 

REF.: EXP-  10/15: BASES D'UNA OFERTA D'OCUPACIÓ. Assistent a Cap de Projecte (Investigador Junior): . Fe d'errates: . RESOLUCIÓ 

REF.: EXP-  09/15: BASES D'UNA OFERTA D'OCUPACIÓ. Oficial de Servicis Auxiliars (Técnic de suport): . RESOLUCIÓ 

REF.: EXP-  05/15: BASES D'UNA OFERTA D'OCUPACIÓ. Títol FP o cicle formatiu de grau superior: . RESOLUCIÓ 

REF.: EXP-  08/15: BASES D'UNA OFERTA D'OCUPACIÓ. Col∙laborador de Recerca: . RESOLUCIÓ 

REF.: EXP-  07/15: BASES D'UNA OFERTA D'OCUPACIÓ. Assistent a cap de projecte: . RESOLUCIÓ 

REF.: EXP-  04/15: BASES D'UNA OFERTA D'OCUPACIÓ. Técnic de Grau Mitjà: . RESOLUCIÓ 

REF.: EXP-  02/15: BASES D'UNA OFERTA D'OCUPACIÓ. Cicle formatiu de grau superior en “Química Ambiental” o “Laboratori d'Anàlisi i Qualitat” o similar: . RESOLUCIÓ 

REF.: EXP-  01/15: BASES D'UNA OFERTA D'OCUPACIÓ per a la contractació d'un/a Llicenciat/da en Ciències Biològiques: . RESOLUCIÓ 


REF.: EXP- 05/14: BASES D'UNA OFERTA D'OCUPACIÓ PER A LA FUNDACIÓ CEAM

REF.: EXP- 04/14: BASES D’UNA OFERTA D’OCUPACIÓ PER AL PROGRAMA D’INVESTIGACIÓ FORESTAL

REF.: EXP- 03/14: BASES D’UNA OFERTA D’OCUPACIÓ PER A L’ÀREA DE QUÍMICA ATMOSFÈRICA

REF.: EXP- 02/14: BASES D’UNA OFERTA D’OCUPACIÓ PER A L’ÀREA DE QUÍMICA ATMOSFÈRICA

REF.: EXP- 01/14: BASES D’UNA OFERTA D’OCUPACIÓ PER AL PROGRAMA D’INVESTIGACIÓ FORESTAL


REF.: EXP- 05/13: BASES D’UNA OFERTA D’OCUPACIÓ PER AL PROGRAMA D’INVESTIGACIÓ FORESTAL

REF.: EXP- 04/13: BASES DE TRES OFERTES D’OCUPACIÓ PER AL PROGRAMA D’INVESTIGACIÓ FORESTAL

REF.: EXP- 03/13: BASES D’UNA OFERTA D’OCUPACIÓ PER A L’ÀREA DE QUÍMICA ATMOSFÈRICA

REF.: EXP- 02/13: BASES D’UNA OFERTA D’OCUPACIÓ PER A L’ÀREA DE QUÍMICA ATMOSFÈRICA

REF.: EXP- 01/13: BASES D’UNA OFERTA D’OCUPACIÓ PER A L’ÀREA D’EFECTES DELS CONTAMINANTS


 

© Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo - CEAM

Parque Tecnológico C/ Charles R. Darwin, 14 46980 - PATERNA - VALENCIA - ESPAÑA

www.ceam.es TEL.: +34 609 644 051 info@ceam.es