Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

   

   

INICI

CEAM

INVESTIGACIÓ

PROJECTES

SERVICIS

PUBLICACIONS

CONTACTE

       

 

 

INFORMACIÓ CORPORATIVA


  ESTRUCTURA ORGANITZATIVA  

DADES BÁSICS


Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo

G46957213

.- Normes de creació: 

Estatuts

Escriptura de constitució

Registre Protectorat de Fundacions de la CV.

.- Normes de funcionament: Manual de Procediments

.- Objete social: Missió, Visió i Valors

.- Seus i direccions: C/Charles R. Darwin, 14 - 46980 PATERNA (Valencia)

.- Horari d'atenció:

De 8h a 17h de dilluns a dijous

De 8h a 15h els divendres

GOVERN I ORGANITZACIÓ


.- Órgans de govern, direcció y administració: 

El Patronat: és l'òrgan de govern i administració de la Fundació, el seu President ostentarà la suprema representació de la mateixa.

Composición: 

Funcions:  Article 14 dels estatuts

Actes de les últimes reunions del Patronat:

2019: Juny -  Desembre

2020: Juny -  Desembre

2021: Febrer -  Juny -  Desembre

2022: Maig -  Junio Diciembre

2023: Maig  

Dades de contacte: 

Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo - CEAM

Parque Tecnológico C/ Charles R. Darwin, 14 46980 - PATERNA - VALENCIA - ESPAÑA

www.ceam.es TEL.: +34 609 644 051 info@ceam.es

La Direcció Executiva: és l'òrgan de gestió de la Fundació i desenrotlla la gestió ordinària de la mateixa, constituint-se el seu titular en l'apoderat general de la Fundació. Tot això, en el marc i de conformitat amb el que establixen estos Estatuts, amb el que acorde el Patronat i, si és el cas, la Comissió Permanent.

Nomenament:

Funcions: Article 16 dels estatuts

.- Alts carrecs i assimilats: 

.- Organigrama:


  POLÍTICA DE COMPLIMENT NORMATIU  

CODI DE BON GOVERN I BONES PRÀCTIQUES DE GESTIÓ 

PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE RISCOS PENALS  

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS  

SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ (CANALS INTERNS DE DENÚNCIES)


  PLANS ESTRATÈGICS  

Pla estratègic 2018-2021 (aprovat pel Patronat de l'entitat el 18/09/2018)

Quadro de comandament 2018

Quadro de comandament 2019

Quadro de comandament 2020

Quadro de comandament 2021

Pla estratègic 2015-2017


  • Quadro de comandament 2015  

    Quadro de comandament 2016

    Quadro de comandament 2017


  PERSONAL  

PLA D'IGUALTAT DE LA FUNDACIÓ CEAM (2022-2026)

PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I ACTUACIÓ ENFRONT DE L'ASSETJAMENT SEXUAL I L'ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE

PERSONAL: 

RETRIBUCIONS (2016 - 2020):  FORMAT REUTILITZABLE 

RPT 2017 (publicada en el DOCV):

OFERTA D'OCUPACIÓ

RESOLUCIONS DE RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT: 

REPRESENTACIÓ SINDICAL: 

Eleccions a representants dels treballadors: 23 de març de 2023

Representants elegits: UGT (1), CSIF (1) y CCOO (1)

 


 

© Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo - CEAM

Parque Tecnológico C/ Charles R. Darwin, 14 46980 - PATERNA - VALENCIA - ESPAÑA

www.ceam.es TEL.: +34 609 644 051 info@ceam.es

 

  

 

Home  |  Mapa Web  | Contacte  |  Protecció de dades Avís legal  |  Intraweb