Home

CEAM

Programes Inv.

Projectes

Servicis

Publicacions

Contacte

       

 

 

El portal de transparència de la Fundación CEAM és una eina per proporcionar i difondre de forma veraç la informació principal relacionada amb els serveis que presta i la seua gestió, garantint la transparència i el dret al lliure accés a la informació pública.

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (aquesta no té traducció al valencià en ser d'àmbit estatal)

Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana

 

 

 

© Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo - CEAM

Parque Tecnológico C/ Charles R. Darwin, 14 46980 - PATERNA - VALENCIA - ESPAÑA

www.ceam.es TEL.: +34 609 644 051 info@ceam.es