INICI

CEAM

INVESTIGACIÓ

PROJECTES

SERVICIS

PUBLICACIONS

CONTACTE

       

 

SOL·LICITUD D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

 

Conforme a l'article 4.1 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, s'entén per informació pública el conjunt de continguts o documents que estiguen en poder de qualsevol dels subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei i que hagin estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

Qualsevol ciutadà o ciutadana, a títol individual o en representació de qualsevol organització legalment constituïda, té dret d'accés a la informació pública. Es realitzarà per mitjà de sol·licitud prèvia i sense més limitacions que les previstes en la llei.

Els ciutadans podran sol·licitar la informació que no es trobe publicada enviant un correu electrònic a: info@ceam.es

 

 

 

© Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo - CEAM

Parque Tecnológico C/ Charles R. Darwin, 14 46980 - PATERNA - VALENCIA - ESPAÑA

www.ceam.es TEL.: +34 609 644 051 info@ceam.es

 

  

 

Home  |  Mapa Web  | Contacte  |  Protecció de dades Avís legal  |  Intraweb