INICI

CEAM

INVESTIGACIÓ

PROJECTES

SERVICIS

PUBLICACIONS

CONTACTE

MISSIÓ, VISIÓ Y VALORS         

 

CEAM

 

HISTÒRIA

 

MISSIÓ, VISIÓ Y
VALORS

 

PERSONES

 

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

 

MEMÒRIA D'ACTIVITATS

 

CONVENIS DE COOPERACIÓ
EN CURS

 

 

MISSIÓ:

Oferir propostes tecnològiques innovadores per a millorar la gestió ambiental en l’àmbit de l’atmosfera, els ecosistemes, les activitats humanes, i les seues interaccions, cobrint el dèficit de coneixements i procediments en temes d’especial rellevància per a la Comunitat Valenciana i que, per extensió, siguen exportables a altres àrees mediterrànies.

La consolidació de l’entitat s’aconseguirà quan el CEAM oferisca productes que demane la societat, situació que ineludiblement passa per:

· Mantindre una posició competitiva en les convocatòries públiques per al finançament de projectes d’I+D+i, atés que la consolidació es recolza en la investigació. 

· Fer visible a la institució davant de les Administracions i Empreses per la seua capacitat provada de solucionar problemes de gestió forestal de la muntanya mediterrània, de contaminació atmosfèrica, i d’identificació de situacions meteorològiques crítiques de la conca mediterrània.

· Disposar d’unes instal·lacions científic tècniques de referència, que mantinguen el reconeixement internacional de la institució. 

VISIÓ:

Ser un centre referent en la Comunitat Valenciana, que lidere els coneixements de Medi Ambient en la conca Mediterrània en l’àmbit de l’atmosfera (meteorologia, contaminació i química atmosfèrica), els ecosistemes terrestres mediterranis, el canvi climàtic i el cicle del CO2, i la gestió i restauració forestal, amb l’objectiu d’oferir propostes integrades per a la gestió ambiental.

VALORS:

Els valors són les pautes o referents que han de guiar el comportament de la nostra institució:

Excel·lència: al llarg dels seus més de 25 anys d’activitat, la institució ha aconseguit un important nivell d’excel·lència en àrees específiques. Hem de ser capaços de traslladar esta excel·lència a l’aplicació i abandonar aquells temes en què no siga possible adquirir este nivell.

Compromís: de l’entitat amb la societat, de manera que l’activitat es centre en resoldre problemes ambientals reals que afecten de manera directa a la societat valenciana en particular.

Eficàcia: hem de ser capaços d’establir i aconseguir uns objectius realistes que permeten estabilitzar a mitjà termini la institució.

Eficiència: hem d’optimitzar al màxim els recursos, materials i intangibles, disponibles. Eliminar redundàncies, propiciar la interacció i el transvasament d’informació i experiències entre tots els actors de l’activitat. 

Coherència: les activitats que es desenrotllen deuen de ser coherents amb la nostra missió i visió.

Igualtat: Sensibilització i compromís a fomentar, tant entre les seues empleades i els seus empleats com en el desenrotllament de la seua activitat, la Igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens, per a això compta amb un Pla d'Igualtat d'Oportunitats.

Confiança i il·lusió: mantindre un alt nivell de confiança en el treball que realitzem, transmetent-la cap als nostres clients, usuaris actuals i potencials, i a la societat en general. Este nivell de confiança únicament es pot aconseguir amb el compromís de tot el personal en un projecte il·lusionant i amb projecció de futur.

Reconeixement: perquè la nostra institució tinga projecció i aconseguim el seu manteniment, l’activitat ha de continuar comptant amb el màxim reconeixement científic, social i institucional.

Satisfacció: la satisfacció dels usuaris i de la societat en general, és primordial perquè el projecte tinga èxit.

Iniciativa: la iniciativa individual és un valor a potenciar per a afavorir el desenrotllament d’una activitat d’investigació de qualitat.

Innovació: com a centre d’investigació de referència, la innovació ha d’estar present en tots els àmbits de la institució, tant en els purament organitzatius o funcionals com en l’exercici de l’activitat.

Participació: per a afavorir la motivació i implicació del personal, s’establiran mecanismes d’informació i participació, acords amb els nivells de responsabilitat de cada estament. 


 

© Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo - CEAM

Parque Tecnológico C/ Charles R. Darwin, 14 46980 - PATERNA - VALENCIA - ESPAÑA

www.ceam.es TEL.: +34 609 644 051 info@ceam.es

 

  

 

Home  |  Mapa Web  | Contacte  |  Protecció de dades Avís legal  |  Intraweb