Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

   

   

INICI

CEAM

INVESTIGACIÓ

PROJECTES

SERVICIS

PUBLICACIONS

CONTACTE

HISTÒRIA         

 

CEAM

 

HISTÒRIA

 

MISSIÓ, VISIÓ Y
VALORS

 

PERSONES

 

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

 

MEMÒRIA D'ACTIVITATS

 

CONVENIS DE COOPERACIÓ
EN CURS

 

 

El 15 de Maig de 1991 es va constituir la Fundació Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani en resposta a l’acord del 12 de novembre de 1990 del Govern Valencià.  El CEAM va ser creat per la Generalitat Valenciana i BANCAIXA amb suport de la Secretaria d’Estat d’Universitats i Investigació i de la Comissió Europea (DG XII). 

En la creació del CEAM van convergir interessos de distintes administracions:

• Per la Comissió Europea: necessitat de major informació que ajudara a l’elaboració de noves directives aplicables a tota Europa, tenint en compte les singularitats de la Conca Mediterrània. Els problemes emergents identificats en la conca mediterrània eren: 

1.- els alts valors d’ozó troposfèric i els seus efectes en els cultius, 

2.- l’alta taxa de deposició de nitrats per via atmosfèrica en esta regió incloent les aigües marítimes, 

3.- la fallada sistemàtica de la predicció meteorològica en la conca mediterrània i, en particular, la relacionada amb pluges torrencials i avingudes, i 

4.- els previsibles impactes del canvi climàtic en el cicle hídric i la sequera i, en particular, la pèrdua de tempestats d’estiu en les àrees que rodegen la Conca Mediterrània Occidental.

• L’Estat Espanyol estava interessat en una participació activa en els programes d’investigació europeus, i a portar a Espanya una instal·lació científica que fóra referència en els seus camps d’actuació.

• La Comunitat Valenciana tenia el problema de la pluja àcida en Els Ports de Castelló atribuït a la Central Tèrmica d’Andorra, la recuperació de zones afectades per incendis, l’efecte dels contaminants en els cultius i la necessitat de pronòstics meteorològics regionalitzats per a les pluges intenses en esta regió.

Amb el projecte europeu EUPHORE (EUropean PHOto-REactor) el CEAM  va aconseguir una de les instal·lacions més importants del món per a la simulació i estudi de reaccions fotoquímiques en l’atmosfera.

L’experiència i coneixements adquirits durant estos 20 anys d’activitat ens han permés  aconseguir un nivell de prestigi nacional i internacional en el nostre àmbit d’actuació, arribant a ser un centre de referència internacional dins de la Comunitat Valenciana, i un dels més reconeguts dins d’Espanya i Europa, en les nostres àrees d’actuació.

Es detallen a continuació els resultats més destacables de les nostres activitats consolidades d’I+D d’importància estratègica per a la Comunitat Valenciana: 

• Contribució a la resolució conflicte en la comarca Els Ports per la contaminació de la central tèrmica d’Andorra (Terol).

• Participació en la delegació espanyola per a les negociacions del Protocol de Kyoto i post-Kioto.

• Transferència de tècniques i criteris per a la millora de la gestió forestal, tant en prevenció d’incendis amb en restauració forestal.

• Suport a la vigilància continuada de la qualitat de l’aire (control de qualitat i explotació de mesures de la RVVCCA).

• Estudis específics de qualitat de l’aire en entorns complexos, tant urbans com industrials (per exemple ciutat de València, cementera d’Alacant o l’entorn refinero de Castelló).

• Suport al compliment normatiu (zonificació climàtica de la Comunitat Valenciana (CV),  programa Previozono, etc.).

• Col·laboració amb altres entitats de la CV per a la millora de la qualitat de l’aire, especialment en el cas de depuradores (EPSAR)

• Assessorament directe a l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic (MMAMRM) en l’inventari de gasos d’efecte d’hivernacle, la qual cosa permet disposar d’informació privilegiada i capacitat d’influència sobre la quantificació d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

• Desenvolupament de metodologies específiques per a l’avaluació del risc d’inundacions i onades de calor.

•A  través de la Comissió Europea (DG d’Investigació i DG de Medi Ambient) i del Parlament Europeu, les tesis de Millán sobre la unitat de les conques hidrogràfiques europees i la necessitat d’una gestió conjunta de les mateixes estan arreplegades en els documents que proposen la modificació de la Directiva Marco de l’Aigua, que podria contemplar una normativa més favorable als interessos estratègics de la Comunitat Valenciana.

L’exercici de l’activitat ens ha permés aconseguir una influència directa en temes mediambientals en la Comissió Europea i una notable projecció internacional (a nivell de projectes i legislació):

• A partir de la investigació prenormativa del CEAM i de la participació en comités assessors de la CE: contribució substancial a la normativa europea sobre l’ozó, menció específica en la directiva. (D.O.C.E.. L 87/50 del  25.3.2004, notificada amb el número C(2004) 764).

• Reconeixement pel parlament espanyol al CEAM com a centre espanyol de referència per a l’optimització de les xarxes de qualitat de l’aire. (Butlletí Oficial de les Corts Generals Congrés dels Diputats 20/03/1998 - Número 257)

• Participació en 60 projectes europeus

• Participació en Comités de la CE, que permet que problemes i oportunitats identificats com rellevants en la CV apareguen reflectits en les regulacions a nivell europeu o en els programes marc d’investigació.

• Referent internacional en les tècniques de restauració de muntanyes cremats i desertificados (hem sigut invitats a presentar la nostra estratègia de restauració en tots els països de la Conca Mediterrània, Kuwait, Xina, Estats Units, Brasil, Xile, Colòmbia)

Des de la seua creació, en Juliol de 1991, i fins al moment de la seua jubilació, al febrer de 2012, el Director del CEAM va ser el Dr. Millán Millán Muñoz, el qual va aportar la seua experiència prèvia dins dels grups assessors interns de la CE (des de 1974) i va participar en la definició de les prioritats científiques del 3er, 4t, 5t i 6t Programes Marco d’Investigació de la Comissió Europea, incorporant temes prioritaris per a la regió mediterrània.  Actualment continua col·laborant amb la institució en qualitat de Director Emèrit, la seua activitat actual se centra en la justificació d’alguns temes que afectaran la futura directiva de l’aigua per a Europa, específicament en el tema de Canvi Climàtic i sequera.


 

© Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo - CEAM

Parque Tecnológico C/ Charles R. Darwin, 14 46980 - PATERNA - VALENCIA - ESPAÑA

www.ceam.es TEL.: +34 609 644 051 info@ceam.es

 

  

 

Home  |  Mapa Web  | Contacte  |  Protecció de dades Avís legal  |  Intraweb